Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Ringens förskola strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98/10). Vi strävar efter att anpassa inomhus/utomhusmiljön efter barnens behov av lärande och utforskande. Vårt fokus ligger på att barnen ska utvecklas genom omsorg, trygghet och lärande.

Verksamheten utmanas genom mångfalden av kulturer och språk. Grunden för all kommunikation ligger i ett välutvecklat språk. Vi arbetar utifrån ett språkutvecklande förhållningssätt där vi bland annat använder oss av språklekar och vardagssituationer till att ge barnen talutrymme.


Publicerad av: Maja Asplund

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Högermeny