Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

Ringens förskola arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning.

Kvalitetsredovisning

I vår årliga kvalitetsredovisning utvärderar vi det gångna årets arbete.

Brukarenkät

Varje år genomförs en brukarundersökning med föräldrar.


Publicerad av: katarina Stridsberg

Senast uppdaterad: 2017-12-14