Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förskolans profil

Pusslet är en förskola som fokuserar på att ta tillvara språket och lekens betydelse för barnens utveckling.

 
Pusslet omgärdas av en stor gård och vi använder denna fantastiska utemiljö som en självklar del i det pedagogiska arbetet.

Vi ser leken som ett redskap för lärande och vår verksamhet ska främja leken och kreativiteten. Barnets nyfikenhet ska uppmuntras och deras vilja stimuleras genom att vi tillhandahåller material av olika slag, alltifrån färger, lera, sax och lim till utklädnasmaterial för rollekar, bygg- och konstruktionsmaterial, pedagogiska spel och pyssel.

Vår fantasiska utemiljö är viktig för oss. Vi har en stor motoriskt utmanande och fantasistimulerande gård där barnet har möjlighet till bland annat sandlek, gungor, cyklar och bärplockning. Vi är ute minst en gång per dag.


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny