Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förskola och hem

Utvecklingssamtal och föräldramöte

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per termin. På utvecklingssamtalet diskuterar vi med föräldrarna det enskilda barnets utveckling och lärande. Barnet är delaktigt i samtalet. Två gånger per år bjuder förskolan in till föräldramöte. Vi erbjuder ett föräldramöte för nya familjer inför inskolningen.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd med representanter från föräldragruppen. Föräldrarådet träffas med pedagogrepresentanter och förskolechefen två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor


Publicerad av: jeanneth.jirsen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny