Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Pusslet är en plats där barnen och deras lärande sätts i fokus.

 

Vi vill att vår förskola ska vara en välkomnande, social, demokratisk, kulturell och lärande mötesplats för barnen, deras familjer och pedagogerna.

 

Vi ser barnet som en individ med stor kompetens som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Vi ser att alla barn KAN om de ges möjligheter och förutsättningar. Detta kräver att vi pedagoger är aktivt nyfikna på barnen och deras tankar och arbetar vidare med deras nyfikenhet och lust till lek och lärande.

 

Vi har valt att organisera verksamheten i åldersindelade barngrupper. På avdelningarna skapar vi miljöer där vi kan utmana barnen bättre med material anpassat efter varje barns förutsättningar och behov, vilket stärker deras delaktighet. Barnen är huvudpersonerna i verksamheten som utgår från deras tankar och idéer. Vi ger barnen möjligheter att fördjupa sig i för dem viktiga frågor på många olika sätt och med hjälp av många olika uttryckssätt såsom bild, drama, musik, rörelse, dans, bygg och konstruktion med hjälp av olika material och tekniker.

 

Vi tror att kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang. Därför är de pedagogiska miljöerna mycket betydelsefulla. Vi organiserar våra miljöer för att skapa olika sammanhang för möten för att vi tror att det är genom möten med den andre som barnen ges möjlighet att sätta ord på sina tankar och idéer och att utveckla förmågan att förstå att det finns andra sätt att tänka och göra. Vi vill ge barnen redskap för att kunna vara och bli en demokratisk människa som kan göra val utifrån olika perspektiv

 

Våra miljöer ger barnen möjligheter till delaktighet. Vår ambition är att vår pedagogiska miljö både inne och ute ska vara tilltalande och präglas av tillgänglighet och tydlighet för att ge barnen möjlighet att utforska på egen hand eller tillsammans med andra, att arbeta projekterande hela dagen. Vi erbjuder barnen material som kan användas på många olika sätt, t.ex. återvinningsmaterial och material som vi hittar i naturen.

 

Vi strävar efter en så transparent verksamhet som möjligt och försöker ge föräldrarna insyn i den dagliga verksamheten såsom våra pedagogiska grundtankar.


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen