Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

  2017
Januari
13, 16 Planeringsdag
16 Apt
18 kl.15.00-17.00 Öppethus
Februari  
6 kl.8.00-8.45 Föräldraråd
7 kl. 18.00-20.00 Föräldramöte
21 Apt
   
Mars  
22 Apt
   
April  
3 kl. 8.00-8.45 Föräldraråd
20 Apt
   
Maj  
8 Apt
19, 22  Planeringsdagar
   
Juni  
8 kl 15.00-17.30 Vernissage Avslut 5åringar
13  Apt

 

Förskolorna kommer att ha arbetsplatsträffar mellan 16.30–19.30, en gång i månaden. Dessa tillfällen är de enda gemensamma forum där alla pedagoger kan delta och diskutera samt planera verksamhetens fortsatta utformning.  Har ni behov av omsorg efter 16:00 ber vi er att informera pedagogerna senast 3 dagar innan så vi kan organisera för de kvarvarande barn/barnen. Pedagogerna behöver gångtid från förskolorna då arbetsplatsträffen är på annan plats för det mesta, därav tiden 16:00. Behov av omsorg på våra planeringsdagar sker på någon annan förskola i kommunen och måste således meddelas senast 2 veckor innan till administratören.

 


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-01-24

Högermeny