Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghet och arbetsro på Gunghästen

Här kan du läsa om hur förskolan arbetar med trygghet och arbetsro

Trygghet 
 
Vi ser varje barn som en egen individ och utgår från barnets förmåga och intressen. Vi lyssnar på barnen och är nyfikna på vad de tycker och uppmuntrar barnen att prova själva och komma med lösningar.
Vi anpassar miljön och materialet på förskolan så att barnen själva kan hantera sin vardag. Vi ger barnen ramar och struktur inom vilken deras frihet och integritet ska värnas. Tillsammans med barnen kommer vi fram till våra regler så att alla blir delaktiga till trivseln på avdelningen.

Vi använder leken som ett medel såväl i arbetet i barngruppen som i arbetet med det enskilda barnets utveckling. Vi vill att barnen under sin förskoletid får en tro på sig själva och får en fortsatt nyfikenhet på lärande och kunskapssökande i framtiden. Pedagogerna har fortlöpande samtal med barn och vårdnadshavare om barnets trivsel och utveckling.

 

Arbetsro

För att få arbetsro formar vi en fysisk miljö på förskolan med olika stationer så att barnen kan arbeta i mindre grupper efter egna val.  Vi har samlingar och projektarbeten i mindre grupper så att alla barn får talutrymme. Rutiner  och pedagogernas förhållningssätt är viktiga för att skapa trygghet och reflektioner i arbetslagen sker fortlöpande.


Publicerad av: jeanneth.jirsen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny