Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Projekt

Efter arbetet med projektet: ”Med målen i fokus”, som synliggjorde naturvetenskapen och matematiken fortsätter arbetslaget Hästen att lyfta Tekniken som ett Temaarbete

Tema/Projekt

Efter en ytterligare föreläsning av Hans Persson och hans senaste bok Teknikgrytan kände vi att det skulle vara spännande att tillsammans med barnen dyka ner i alla de tekniker som man kan upptäcka både i vardagen och genom experimenterande verksamhet. Vi har också fått en tekniklåda i samband med tekniksatsning så det kändes som ett bra tillfälle för oss alla att tillsammans med barnen lära oss nya tekniker.

Teknik och naturvetenskap är skilda kunskapsområden som använder varandra. Naturvetenskapens mål är att förstå världen. Teknikens mål är att lösa problem eller förändra världen.

Mål och syfte med Temat och de olika projekten är:

  • Att möta våra strävansmål i Läroplan för förskolan ,reviderad 2010
  • Att lyfta tekniken i vardagen.
  • Att väcka intresset för olika tekniker.
  • Att få barn som är lösningsfokuserade.
  • Kreativa och tänkande barn som är fantasirika, vågar, diskuterar, argumenterar och ifrågasätter.
  • Att skapa förutsättningar för att prova

Med det som utgångspunkt har vi intervjuat barnen om deras tankar kring teknik

  • Nu ska vi jobba med tekniken bl;a integrerat med barnens intressen och egna mål samt ge barnen nya utmaningar av olika slag.
  • Även om vi nu lyfter tekniken i vår verksamhet finns alltid Naturvetenskapen och matematiken med i vår vardag.
  • För att synliggöra vårt arbete dokumenterar vi det vi gör.
  • För att synliggöra lärandet i vår verksamhet så är barnens intressen utgångspunkten. Det är här vi ska möta barnen och inspirera till lärande på olika sätt.

Publicerad av: annika.johansson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-14

Högermeny