Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Inskolning

Förskolan använder sig av 3-5 dagarsinskolning där vi, föräldrar och pedagoger, sätter barnet i fokus för att de skall få den bästa tänkbara start på sin förskoletid hos oss

Barn och föräldrar inskolas till  den pedagogiska verksamheten där pedagogerna håller i den pedagogiska verksamheten, erbjuder/stimulerar till nyfikenhet att utforska och experimentera med material samt med sin omvärld

Barn och föräldrar inskolas till arbetslaget/barngruppen och barnen lär och utvecklas i samspel med gruppen, materialet och miljön
Under inskolningsperioden är det viktigt att föräldern tar hand om omsorgs delen t ex tröstar, blöjbyten, äter och vilar. Då barnet tankar trygghet och tillit.


Publicerad av: annika.johansson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Högermeny