Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

En dag på förskolan

06:30

07:00

Förskolan öppnar i arbetslaget Gungan på Utforskarnas sida.

Hästens arbetslag öppnar.

07:30 Frukost serveras gemensamt till alla i matsalen.
08:00 Verksamheten påbörjas på avdelningarna.
09:00-11:00

Utevistelse. Smågruppsverksamhet i olika former, just nu är det fokus på Matematik samt barns intresseområden.

11:00-12:00 Lunch i matsalen för Gungan
12:00-13:00 Lunch i matsalen för Hästen
12:00-13:30 Vila/sovvila (musik, sagoläsning), aktiviteter i vrårna på avdelningarna, smågruppsverksamhet och utevistelse. De yngre barnen vilar till c:a 14:00.
14:00-15:00 Mellanmål
16:00-16:30 Avdelningarna slås samman arbetslagsvis

16:30

16:45

Fruktstund

Arbetslaget Hästen går över till Gungans arbetslag.

18:00 Förskolan stänger på Gungan, på Utforskarnas sida. Vid utevistelse stänger förskolan på Hästens gård. (gården närmast backen upp till förskolan)
   

Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny