Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Utforskarna

Så arbetar vi

Förhållningssätt

På Utforskarna lägger vi stor vikt vid tillit och omsorg, lek, kreativitet, språk, motorik och självständighet. Varje barn yttrar sig fritt och har rätten till sina egna tankar. Vi som pedagoger lyssnar på barnens idéer och förslag och visar respekt för deras åsikter och tankar. Med leken lär sig barnen att ta hänsyn gentemot kompisarna, ibland kan det komma små konflikter som vi pedagoger hjälper till att lösa och samtalar då med barnen om dessa.

Arbetssätt

Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust till lek och lärande med olika aktiviteter som är anpassade för alla, så att alla skall kunna delta. Vi har olika projekt, vattenlek, rörelse, dans, skogen m.m. och barnen får möjligheter att prova på nya saker och testa sin fantasi. Vi följer upp deras intressen och ändrar i den fysiska miljön så att vi kan ha en levande miljö utifrån intressen som kan stimulera och ge glädje i barngruppen. Vi arbetar enligt Förskolans läroplan, Lpfö98/10, lokal arbetsplan 2013-2014 och Likabehandlingsplanen.

Projekt:

Gungan har haft 3 olika projekt under 2013/2014: Naturrummet, Babblarna och Vattenlek.

Naturrummet: Vi försökte med barnens hjälp följa upp deras intressen för naturen. Barnen visade ett stort intresse för spindlar, maskar, sniglar för att sedan gå över till myror. Vi passade då på och hälsa på myrorna i myrstacken och utifrån det bygga en egen myrstack.

Vattenlek inne på avdelning har varit väldigt uppskattat. Barnen leker, experimenterar och upptäcker fenomen kring vatten som pedagogerna hjälper dom att sätta ord på.

Babblarna är ett projekt som vi har haft länge men som är aktuellt hela tiden. Babblarna riktar sig till barn i tidig språkutveckling och är en pedagogisk plattform för språkträning utifrån Karlstadmodellen. När barnen visade intresse för babblarnas bok och deras hus började vi bygga och måla babblarnas hus med olika material och former. Vi förstärker även språket genom att använda oss av teckenkommunikation, TAKK.

Pedagoger:

Mia Hansson, förskollärare
Medine Abay, barnskötare
Dionysia Arletou, vikarie 


Publicerad av: Jessica Miettinen

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny