Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Gungans arbetslag

Så arbetar vi

Gungans arbetslag består av de två hemvister Utforskarna och Äventyrarna. På Utforskarna går de allra yngsta barnen, 1-2 år och på Äventyrarna går de barn som är 2-4 år.

Vi strävar efter att barnen ska bli delaktiga, nyfikna, kreativa och finna glädje i verksamheten.

Vi arbetar på ett lustfyllt sätt med barnens utveckling, intressen och läranden. Miljön skall alltid vara levande och ändras kontinuerligt efter barnens olika intressen och behov så att de ständigt får nya utmaningar i leken.

Vi strävar efter att ha ett uppmuntrande klimat där barnen utmanas till att bli mer självständiga i både rutinsituationerna och vid konflikthantering.

Vi arbetar i smågrupper för att bland annat främja språkutvecklingen. Vi synliggör barnens lärande genom görandet, samtal och dokumentation.

 

Pedagoger

Mia Hansson,  förskollärare

Khadija Ahalli, barnskötare

Medine Abay, barnskötare

Madelene Hedberg, barnskötare

Dionysia Arletou, Vikarie

Arbetslaget har c:a 20 barn


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Relaterad information