Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Hästens arbetslag

Så arbetar vi.

Här i Hästens arbetslag är alla välkomna som den person som man är. Vi värdesätter när man t ex berättar, lyssnar, diskuterar, argumenterar, kommer överens, respekterar varandras åsikter, tar ansvar för sina handlingar m.m. för att skapa ett demokratiskt klimat där alla känner sig lika viktiga och delaktiga på sina villkor. Vi arbetar med en tydlig struktur för att skapa trygghet och delaktighet i allas vardag på förskolan.

Våra grupper just nu:

  • Spanarna 1: 3-5 åringar
  • Upptäckarna 2: 3-5 åringar

På våra morgonsamlingar är det barnens synpunkter och tankar som är i fokus. Här är förberedelserna för vad som skall hända viktiga och synpunkter, idéer, delaktighet och inflytande är det som styr. Våra övriga samlingar har fokus på språk, matematik, dagsaktuella händelser och barns frågor och idéer.

Vår tillgängliga miljö bygger vi upp utifrån barnens intressen. Det är barnens miljö och tillsammans tar vi ansvar för att hålla den inbjudande. I vill att barnen blir självständiga, kreativa, reflekterande och nyfikna på att lära sig en miljö där varje barn är delaktigt och har inflytande över sin förskoletid.

Vår miljö skall vara inbjudande och locka till lek och utforskande där barn kan prova olika aktiviteter och därigenom upptäcka nya spännande saker utifrån sina egna intressen. Om barnen är intresserade av bygg och konstruktion så skapar vi en miljö för det och när intresset ändrar sig så ändrar vi miljön igen

Vi strävar efter att ha ett uppmuntrande klimat och anser att konflikter som uppstår ger barnen en möjlighet till de verktyg de behöver för att det sociala samspelet i grupp skall utvecklas.

Vi vill att barnen blir självständiga, kreativa, reflekterande och nyfikna på att lära sig i en miljö där varje barn är delaktigt och har inflytande över sin förskoletid.

Verksamheten sker både ute och inne och ett av verksamhetens kännetecken är smågruppsverksamhet där vi kan skapa forum för barnens intressen och nyfikenhet samt göra deras lärande synligt genom görandet, dokumentationer, samtal och i kommunikationen med er föräldrar.

I utvecklingssamtalen är barnen delaktiga. De är med och förbereder sina samtal som bygger på deras egna intressen, reflektioner och lärande. På samtalen är barnen med om de vill och berättar om sin verksamhet kring dokumentationer. På det viset får ni vårdnadshavare en tydligare bild av barnets tankar kring sitt görande på förskolan. Vi pedagoger kan utveckla och utmana gruppens intressen i verksamheten samtidigt som barnen blir delaktiga.

Vi lyfter ofta vår verksamhet ur en teknikvinkel. I förskolans läroplan, Lpfö 98/10 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”.             

Det kan innebära allt från att använda olika verktyg, byggtekniker, målningstekniker till olika tekniker att använda i musik, sång och rörelse. Det är barnens intressen och nyfikenhet som styr samtidigt om vi ger barnen nya utmaningar som leder till reflektioner och funderingar….

En utmaning ser vi det som.

  

Pedagoger:

Spanarna:

Jessica Miettinen, barnskötare

Ann-Sofie Hammarström, barnskötare

Therese Berg, barnskötare

Upptäckarna:

Monja Dujankovic

Katarina Jönsson, barnskötare

Erica Niklasson, vikarie

 

Uppfinnarna:

Monica Bjulemark, barnskötare

Jeanette Neidenmark, barnskötare


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny

Relaterad information