Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vår Lokala Arbetsplan

Vår lokala Arbetsplan är ett stöd för pedagogerna i arbetet med att nå målen enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/10 och våra verksamhetsmål samt att ge vårdnadshavare och andra intressenter information om hur vi arbetar. Under de kommande åren kommer vi att arbeta med att utveckla verksamheten utifrån arbetsplanen för att barnen skall få en verksamhet där de har roligt och utmanas utifrån sina egna förutsättningar. 

Arbetsplanen finns att läsa under relaterad information.

Gunghästen ligger mycket centralt. Nära Tyresö centrum, men ändå nära skog och mark.

Vi arbetar utifrån förskolans Läroplan, Lpfö98/10 där barns lärande, intressLikabehandlingen, nyfikenhet och inflytande är i fokus. Vi ser till alla barns bästa och ser olikheter som en tillgång.

En viktig del i barns lärande är att ställas inför utmaningar som väcker intresse och engagemang. Därför har barnens egna intressen och frågor stor inverkan på förskolans aktiviteter och miljö. Miljön ska vara strukturerad, barnen ska veta vad som händer i olika rum och delar av rum. Den ska vara enkel, tydlig och alla saker ska ha en mening. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara barns nyfikenhet och experimentlusta. Den fysiska miljön ska inbjuda till lek och nya utmaningar och byggs delvis upp utifrån de intressen vi ser hos barnen.

Smågruppsverksamhet är en viktig del av vår verksamhet då vi här lägger grunden till det sociala samspelet i en positiv miljö där utforskandet och intressen styr och gör barnen delaktiga i sitt eget lärande.

Vi lägger stor vikt vid barnens fria lek inne och ute, Leken är en stor del av barnens vardag och så viktig då det är verktyget barnet använder för att bearbeta upplevelser och känslor. I rollekar tränar de sig på att samarbeta, ta initiativ och lösa problem. De övar också förmågan att känna empati för varandra

Barnens lärande och utveckling dokumenteras genom att pedagogerna fotograferar, observerar och reflekterar. Genom dokumentation får barn, föräldrar och pedagoger en insyn i barnets tankar och lärprocesser.

Just nu har förskolorna Gunghästen och Pusslet fokus på vårt utvecklingsområde 2015-2016 "Digitala verktyg i verksamheten". 

 

LikabehandlingVi har två arbetslag, Gungan och Hästen.

Gungan är indelad i två hemvister: Utforskarna och Äventyrarna.

Hästen är indelad i två hemvister: Spanarna och Upptäckarna


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2016-05-31

Högermeny

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen