Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

2016

November                                               
24 Apt


December  
15 Apt
   

2017
Januari  
11 kl. 15.00-17.00 Öppethus 
12, 13 Planeringsdag
16 Apt
   
Februari  
13 kl.8.00-8.45 Föräldraråd
14 kl.18.30-20.30 Föräldramöte
21 Apt
   
Mars  
22  Apt

 
April
10 kl. 8.00-8.45 Föräldraråd
20 Apt
   
Maj  
22 Apt
   
Juni  
2,5 Planeringsdag
13 Apt

 

Förskolorna kommer att ha arbetsplatsträffar mellan 16.30–18.30, en gång i månaden. Dessa tillfällen är de enda gemensamma forum där alla pedagoger kan delta och diskutera samt planera verksamhetens fortsatta utformning.  Har ni behov av omsorg efter 16:00 ber vi er att informera pedagogerna senast 3 dagar innan så vi kan organisera för de kvarvarande barn/barnen. Pedagogerna behöver gångtid från förskolorna då arbetsplatsträffen är på annan plats för det mesta, därav tiden 16:00. Behov av omsorg på våra planeringsdagar sker på någon annan förskola i kommunen och måste således meddelas senast 2 veckor innan till administratören.

 


Publicerad av: mikael.rasmusson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Högermeny