Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Mål och åtagande

Dalstugans målsättning

Vi vill skapa förutsättningar för trygga och nyfikna barn med tro på framtiden som har respekt och empati för andra. Vi ska se barnen som kompetenta individer fulla av förmågor. Alla barn ska bli sedda, vi ska stödja varje barn i dess utveckling och ge barnet ett rikt språk.

Pedagogens förhållningssätt

Vi ska vara medforskande pedagoger som visar respekt och som ger barnet tid att utforska och prova sig fram i varje situation. Vi pedagoger utgår från att alla situationer, från de dagliga rutinerna till de planerade aktiviteterna, är tillfälle för lärande. Vi använder ett rikt språk när vi möter och talar med barnet.
 
Mål för barnen
– Trygga barn
– Nyfikna barn med tro på framtiden.
– Stödja varje barn i sin utveckling.
– Ett rikt språk
 
Dalstugans verksamhet bygger på den handlingsplan som utarbetades utifrån förskolans läroplan (LPFÖ-98) och Tyresö kommuns Barn- och utbildningsplan och kvalitetsgarantier.
 
Viktiga inslag i verksamheten

Språk
-
Kommunikation
-Språkstimulans
-Musik och sång

Matematik
-
Siffror
-Matematiska begrepp 

Rörelse
-
Miniröris
-Fantastisk gård
-Närhet och intresse för natur

Lek
-
Fantasi
-Samarbete
-Kommunikation
-Kamratskap 

Värdegrund
-Kamratskap
-Respekt
-Empati
-Glädje

 


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny