Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldraråd/barnråd

På förskolan finns ett föräldraråd där 1-2 föräldrar från varje avdelning är representerade tillsammans med två pedagoger och bitr. rektor.

Rådet fungerar som ett bollplank mellan föräldrar, personal och ledning. Där vi likväl kan diskutera synpunkter och förslag som att ha pedagogiska diskussioner om aktuella ämnen. Allt för förskolans utveckling.

Föräldrarådet är rådgivande, alltså inget beslutande organ, utan snarare ett forum för att vara delaktiga och medverka i frågor som gör att våra barn får en bra förskolemiljö. Vi har ca 2-3 möten/år.

Har du frågor som förälder kan du vända dig till biträdande rektor Elisabet Schultz.

 

Barnråd

Barnrådet leds av biträdande förskolechef. Varje avdelning (4-5år) har 2 representanter på barnrådsmöten som sker 3-4 gånger/termin. Aktuella frågeställningar diskuteras på barnens nivå. Viktiga frågor är barnens upplevelse av likabehandling och trygghet, barnens chans att påverka verksamhetens innehåll och miljö.


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny

Kontakt

Förskolan Dalstugan

Förskolechef
Liisa Norberg
Postadress:
135 43 Tyresö
Besöksadress:
Bondevägen 21
Protokoll från föräldraråd och barnråd

Protokoll från föräldraråd och barnråd