Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Pedagogisk betydelse

Vad har skapande aktiviteter för pedagogisk betydelse?

Vad för en möjligheternas palett kan vi skapa för förskolebarnen? Vad behöver det när de lär sig saker? I Reggio säger man: ”Niente senza gioia” vilket betyder "ingenting utan glädje".

När man jobbar skapande får man så att säga ”en massa på köpet”:

 • Motorik
  - grov och finmotorik
  - Öga – hjärna -hand koordination, som främjar läs- och skrivinlärning
  - rörelse
 • Social kompetens 
  - empati
  - gemenskap
  - kommunikation
  - gruppkänsla, lär sig uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser och intryck
 • Njutning
  - tillfredsställelse
 • Fantasi
 • Tanke
 • Språk
 • Matematik         
  - begrepp som storlek, form och antal
 • Kunskap 
  - bearbeta och stärka kunskaper och erfarenheter
  - iakttagelseförmåga
  - begrepp
  - upptäcka omvärlden
  - bildutveckling
 • Identitet
  - självförtroende
  - jaguppfattning
  - självtillit
  - personlig utveckling
  - koncentration

Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Högermeny