Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ateljeristans arbetsuppgifter

Gun Nyholm, ateljerista på förskolan Dalstugan, berättar om en ateljeristas arbetsuppgifter.

Vad är en ateljeristas arbetsuppgifter?

arbete i ateljen på förskolan DalstuganAtt med utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi underlätta för och uppmuntra till barnets eget upptäckande, utforskande, experimenterande och skapande. Göra barnen förtrogna med bild och formspråk, olika tekniker och material.

Skapande arbete är en del av kunskapsprocessen där barnen bearbetar och smälter sina erfarenheter och intryck till insikter.

Dokumentationsarbete med pedagoger och barn, för att göra barnets läroprocesser tydliga och därmed göra verksamheten tydlig.

En ateljerista arbetar utifrån den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia, som har en stark tro på människans möjligheter och en respekt för barnen. Det är ett gränsöverskridande pedagogik där man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi och många olika uttryck samtidigt.

Ateljeristans jobb är att sätta igång den skapande processen på förskolan.

Enligt läroplanen (Lpfö -98 ) ska förskolan ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Reggio Emiliainspiration
Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola.  Vi arbetar med allaarbete i ateljen på förskolan Dalstugan barn, stimulerar och arbetar för att förskolan ser till att barnets hundra språk tas tillvara och ger barnen tid att utveckla sin skaparlusta. Man får främja det lustfulla skapandet genom lek och kreativitet. Vi har inställningen: Att det är processen, inte resultatet som är viktigast.

Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik och detta gäller också i ateljén.
Positivt är att alla barn är nöjda och glada när de får måla, skapa eller rekreera.
Rekreera är en av mina talanger som ateljerista. Jag jobbar alltså med återanvändning av material, toarullar, tomflaskor, burkar och annat material som man får tag på GRATIS! (Jfr Remidan i Reggio Emilia!) Jag jobbar också med material som naturen bjuder på och som barnen kan plocka på sina skogspromenader.


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Högermeny