Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skapande aktivitet

Gun Nyholm, ateljerista på förskolan Dalstugan, berättar om betydelsen av skapande aktivitet.

"Små barn använder alla intelligenser och sinnen för att lära sig. De är fysiska och använder kroppen, händerna och undersöker och fantiserar. Med hjälp av syn, hörsel, lukt, känsel och smak får de kunskap om omvärlden. arbete i ateljen på förskolan Dalstugan

Bildarbeten
Under bildarbete förfinas kunskaperna ju mer man lär sig desto mer realistiska blir bilderna. Bildarbete kan ses som en del av en pågående inlärningsprocess. Vi dokumenterar för att synliggöra inlärningsprocesserna och barnets utveckling.

Arbetet i ateljén
Vi har nu jobbat i ateljén sedan vårterminen 2006 och upplever att det är en stor tillgång för barnen att få vara i ateljén. Det ger en härlig arbetsglädje och tillfredställelse för oss pedagoger att se de ”tända stjärneögonen” när barnen får komma till ateljén. Man ska känna sig fram och prova på så många saker som möjligt. Barn pratar mycket när de skapar och det blir ibland livliga diskussioner och lek med fantasin. Vi upplever att barnen utvecklas inom den skapande processen och jag tycker att även de tysta och blyga barnen får möjlighet till ett annat språkligt uttryck.

Pedagogisk dokumentation
Om vi kan lyssna på barnen och dokumentera deras tankar så får vi syn på deras läroprocesser som vi ju säger att vi ska. Jag introducerar olika material och vi dokumenterar med foto och skriver en kort dokumentation, så man kan se vad barnen gjort och följa processen.
Det står i läroplanen att förskolan är det första steget i det livslånga lärandet detta gäller även i ateljén!"

Gun Nyholm, ateljerista på förskolan Dalstugan


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Högermeny