Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ateljén på förskolan Dalstugan

Ateljeristan Gun Nyholm på förskolan DalstuganInnehållet bestäms av barnens intresse och pågående projekt på avdelningarna,
ateljeristan, den som ansvarar för ateljén och samråder med barnen och pedagogerna i varje grupp. Gruppens inriktning styr planeringen.

Ateljeristans roll är också att i innehållet få med aktuella inriktningsmål som språk, matematik och rörelse i samarbete med de medföljande pedagogerna.

Gun Nyholm, ateljerista på Dalstugan

Förskolans uppdrag enligt läroplanen (Lpfö 98)
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Högermeny