Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vi är en Reggio Emilia- inspirerad förskola som arbetar med syskongrupper och som använder den fantastiska utemiljön som den tredje pedagogen.

Att vara Reggio Emilia- inspirerad innebär att vi ser barnen som kompetenta individer. Det innebär bland annat att barnen får chansen att vara med och påverka verksamhetens innehåll och miljö, att få prova sig fram till olika lösningar. Inget sätt är rätt eller fel. Respekt, glädje, lek, forskning, ansvar, kamratskap, musik och så språkstimulans, traditioner och utevistelse är viktiga inslag i vår verksamhet.

Vi har medvetet valt att arbeta med syskongrupper där barnen är 1-5 år. Vi ser fördelar i att de stora barnen lär sig, att hjälpa andra barn,att ta ansvar och visa respekt för barn i alla åldrar. De små barnen lär sig i sin tur av de stora barnen. Vi utgår ifrån barnens mognad och intresse istället för ålder när vi arbetar i projektgrupper. Vi har både åldersindelade och åldersblandade samlingar. För de äldsta barnen erbjuder vi en 5-årsgrupp.

Vår fantastiska utemiljö är den tredje pedagogen för oss. Vi har en stor motorisk utmanande och fantasistimulerande gård där barnen har möjlighet till bland annat sandlek, gungor, cyklar, berg, skog med bär och svamp. Vi är ute minst en gång per dag. de små barnen sover i vagn utomhus


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-09-07

Högermeny

Relaterad information

Öppettider

Öppettider

Dalstugans öppettider är:
6:30-17:30

Vi öppnar på Galaxen och
vi stänger på Planeten

Planeten 7:30-17:30

Regnbågen 7:30-16:30

Fantasia 7:30-16:30

Galaxen 6:30-16:30

Information

Information