Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor 

Förskolan Dalstugans uppföljningsmetoder:

Vi gör utvärderingar efter varje läsårsslut med en gemensam utvärderingsdag för hela vår enhet. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge barnet möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. 

Enhetsplan

I vår årliga enhetsplan utvärderar vi det gångna årets arbete och sätter upp mål för läsåret. Den senaste kvalitetsredovisningen hittar du under rubriken kvalitet.

Föräldraenkät genomförd av CMA Research AB

Varje år får föräldrar på Tyresös förskolor ta ställning till 23-31 olika påståenden. Diagrammen i länken visar hur många procent som valt respektive svarsalternativ. Kommunens genomsnitt går här att jämföra med hur förskolans föräldrar har svarat.


Publicerad av: mimmi.bolke@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-20

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet

Föräldraenkät

Föräldraenkät