Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Utveckling och lärande

Läroplanens strävansmål;
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolan Båten strävansmål;
Trygghet och trivsel ser vi är grunden för barnens lärande. Vi lägger stor vikt vid arbetet att utveckla barnens självständighet och deras egna förmågor. Barnens intressen och behov är det som ska styra vår verksamhet.
Pedagogerna ska uppmuntra, utmana och ge barnen tid att lära, söka kunskaper och utmaningar.
Vi använder dokumentation som ett verktyg för barn, föräldrar och pedagoger att kunna följa barnens utveckling och intressen.
Avdelningarna ska ha skapat en inspirerande miljö där olika material är tillgängliga för barnen.  


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Högermeny