Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Normer och värden

Läroplanens strävansmål;
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Förskolan Båten strävansmål;
Alla barn ska bli sedda och få ett bra bemötande varje dag på förskolan av såväl barn som pedagoger. Vi arbetar aktivt med jämställdhet genom att bemöta alla barn lika oavsett kön.
Att vara en bra kompis och vad det innebär är något vi tidigt hjälper barnen att utveckla. Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra, prata om och sätta ord på känslor och lösa konflikter själva.
Samspel, ömsesidighet och turtagande är grunden för leken men även för demokratiska värderingar.
Alla pedagoger ska vara bra förebilder och lyfta fram och förstärka när barnen gör eller säger något positivt.


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny