Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förskola och hem


Läroplanens strävansmål;
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Förskolan Båten strävansmål;
Vi erbjuder en god introduktion i förskolan, fortlöpande samtal i vardagen och utvecklingssamtal varje termin så att föräldrar ska känna trygghet, delaktighet och inflytande över barnens utveckling och lärande.


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Högermeny