Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Barns inflytande

Läroplanens strävansmål;
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planering av den pedagogiska verksamheten. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Förskolan Båten strävansmål;
Vi lyssnar in barnens önskemål och intressen och utformar miljön och verksamheten utifrån dessa. Barnens intressen styr exempelvis innehåll på teman, samlingar och aktiviteter osv. 
Varje barn oavsett ålder ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter så att de känner att de kan påverka sin egen situation. Pedagogernas roll är att läsa av barnet i dess handlingar och uttryckssätt.


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny