Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår verksamhet utifrån läroplanen Lpfö-98

Förskolan Båtens verksamhetsplan

Förskolan Båtens verksamhet
Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplan för förskolan. Målen i läroplanen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Målen i förskolans läroplan är utformade som mål att sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen.

 

På förskolan Båten arbetar vi med att låta barnens intressen styra.
Vår utmaning är att erbjuda en rolig och lustfylld verksamhet som skapar och ger förutsättningar till utveckling och lärande för alla barn.
Barnen ska tillåtas och inspireras till att upptäcka, lära, skapa och leka!
Med dokumentation får föräldrar följa sina barn i deras utveckling och lärande. Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för nedanstående områden.


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny