Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Gruppen

Nu är sista terminen innan skolstart igång för de flesta på Skutan, vi har två barn som inte är blivande skolbarn. Vi arbetar därför vidare med barnen självständighet och tilltro till sin egen förmåga.

Just nu går vi på spaning efter barnens intressen som ska ligga till grund för det kommande projektet och lyssnar in olika önskemål från barnen. Vi har tex. Gått iväg till parken vid Sikvägen på barnens önskemål. Barnen har även stor delaktighet kring sin vardag. De är medvetna om att vi lyssnar på det som de önskar att göra varpå de har många tankar kring hur och vad vi ska göra under dagen.

 

Intressen just nu

Loom band

Rollekar till exempel Banjonu som är en påhittade kullek.

Rita och skriva- Många vill fylla i egna barnlistor.

Kortspel- UNO och SkippBo.

Bygga- olika konstruktionslekar med olika bygg material.

 

Vi fortsätter med arbetet kring barnens självständighet och ansvar. Barnen har kommit långt i sin självständighet då de visar att kan ta ansvar över många olika bitar såsom; duka, håller samlingar, plockar undan efter sig, påminner varandra om vad som gäller på förskolan.

Barnen har fortsatt förtroende att gå ut på rampen när de klätt på sig. Där visar de att de kan följa de regler som gäller, t.ex. Stanna på rampen, vara en bra kompis, inte skrika och påminna varandra om någon glömmer bort vad som gäller.

Även konflikthantering är något Skutans barn är bra på och vi har arbetat med att barnen själva ska kunna lösa konflikter. Målet är att barnen ska kunna säga stopp och prata med varandra när konflikt uppstår. Vi pedagoger finns givetvis och stöttar och ingriper när ett barn behandlas illa samt uppmuntrar dem att uttrycka sina känslor till varandra. Detta utvecklar barnens självkänsla och respekt till varandra. Något som barnen har fått in är att inte bara säga förlåt utan GÖRA förlåt genom att fråga: ”Vad kan jag göra för att det ska kännas bättre?”  

 Lärande

Vi arbetar dagligen med språket och uppmuntrar och utmanar barnen i att sätta ord på sina tankar och känslor. På samlingarna arbetar vi med olika språkstimulerande övningar såsom att samtala kring en fråga då vi skickar runt fruktskålen. Barnen ges förutsättningar i att träna på olika moment i språket såsom att lyssna och reflektera, ex när vi läser böcker och samtalar kring dem. Vi pedagoger är under hela dagen medvetna om hur vi uttrycker oss i dialoger med barnen och ger barnen många möjligheter att utveckla ett nyanserat språk.

Vi ger även förutsättningar för barnen till att utveckla sitt intresse för skriftspråket och dess symboler genom att anpassa miljö, material och aktiviteter, Vi tittar ex på Livet i bokstavslandet på panaboarden, använder oss av språkstimulerande appar på Lärplattan samt språkstimulerande material tillgängligt.

På samlingen arbetar vi nu med alfabetet. Vi tar en ny bokstav varje dag och ser vilka ord de kan komma på som börjar på dagens bokstav.

 

Matematik arbetar vi med i flera vardagliga sammanhang på Skutan. Vi räknar barn och antal och vi jämför storlekar och mängder. Vi samtalar med barnen på ett medvetet sätt kring matematik och lyfter flera ord och begrepp som synliggör matematiken. Även här tar vi hjälp av panaboarden och lärplattan för att stimulera och utmana vidare.

Med vänlig hälsning Denise, Monika och Linda 

På skutan arbetar:


Denise Nord- barnskötare
Monika Ahlin-barnskötare
Linn Gillenberg- barnskötare

Februari 2017


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-27

Högermeny

Äldre barnens sida

Äldre barnens sida

På äldre barnens sida är barnen från 3 år-5 år.

Äldre barnens sida