Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Höstterminen går så fort och nu har vi kommit en lång bit in på den. Vi har hunnit med mycket tillsammans med era barn. Det ser vi både på hur gruppen fungerar och utefter det uppdrag vi har.

Våra mål för terminen är att

  • ”Upplevelsen av trygghet ska öka” och dessa barn är verkligen trygga på Skutan. Även
  •  ”Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka” och dessa barn påverkar din vardag hela tiden och tar även ansvar.
  • ”Lärandet ska öka i verksamheten” Detta mål känner vi att vi arbetar mycket med i vårt projekt ”Barns uttryckssätt”.

 

Gruppen

Skutan är verkligen en härlig barngrupp! Rutinerna sitter och alla vet vad som förväntas av dem. Detta leder till trygga barn som kan ställa frågor och påverka sin vardag på förskolan. De påminner även varandra om regler och rutiner. De är mycket omtänksamma och måna om varandra och oss pedagoger, många kramar utdelas allt som oftast. De har alla vuxit i sin självständighet och de är snabba att hjälpa varandra om någon behöver hjälp.

 

För att belysa värdegrunden hade vi ”vänveckan” på Skutan och arbetade intensivt med hur man är en bra kompis, barnens tankar kring vad en kompis är och ”uppåtpuffar”. Syftet var att stärka gruppkänslan ännu mer och lyfta olikheter och varje individ i gruppen positivt. Arbetet med uppåtpuffar fortsätter och detta dokumenterar vi på vår anslagstavla i hallen på väg in till Skutan.

 

Intressen just nu

  • Leka mamma, pappa barn
  • Rita och lekskriva
  • Lärplattan och rita och titta på panaboarden
  • Konstruktionslek- som Duplo, Lego, magnetkulor, klossar mm.
  • Samling

Lärande

Projekt ”Barns uttryckssätt”.

Vi har fortsatt projektarbetet i grupperna på tisdagar och torsdagar. Uppgiften var att tillsammans göra en saga utefter deras egna teckningar(som de ritat ur sin bok de lånat).

Med hjälp av Lärplattan fotade barnen sin teckning och det som de berättade om skrev en pedagog in i appen ”Skriv och läs”.

Vi bestämde vilken bild som skulle komma först, sen och sist. Varje barn pratade kring sin bild och de hjälpte varandra med tankar och idéer för att skapa sagan. När alla berättat kring sin bild och pedagogen läst upp sagan, skulle barnen bestämma vilken titel boken skulle få.

”Dödsskräck. Spöken, katten, grodan, statyn och restaurangen.”

”Hunden Leon skulle gå på cirkus”

”Skate partyt”

 Efter att varje grupp gjort en bok och en pedagog har läst den på mini projektorn flera gånger. Fortsatte vi projektet med att varje barn fick en uppgift att läsa in sin egen påhittade, fantasifulla text högt för resten av kompisarna, eftersom nästa uppdrag var att spela in sin egen röst till sagan med hjälp av appen ”Skriv och läs”.

Nu har vi färdiga digitala sagor i lärplattan. Sagorna finns även utskrivna och hänger vid dokumentationsväggen.

 Det är barnens tankar, intresse och idéer som varit det som fört projektet vidare.

Barnen har blivit stimulerade i sin språk. lek- och fantasiförmåga. De har fått öva sin kommunikation- och samarbets- förmåga. De har även fått arbeta med sin kreativitet och digitala verktyg där de fått ett kunnande om hur appar kan fungera. Nu återstår bara hur vi avslutar projektet.

Januari 2017

 

På skutan arbetar:

Denise Nord- barnskötare
Monika Ahlin-barnskötare
Linn Gillenberg- barnskötare


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-24

Högermeny

Äldre barnens sida

Äldre barnens sida

På äldrebarnenssida är barnen från 3år-5år.

Äldre barnens sida