Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Äldre barnens sida

Äldre barnens sida är uppdelad på tre hemvister, Bojen, Bryggan och Skutan med barn i åldern 3 - 5 år. Vi är ett arbetslag som består av Inger, Katarina,Linn, Linda, Monika, Åsa,Denise och Janine.

Att vi arbetar som ett stort arbetslag innebär att barnen får möjlighet att uppleva fler saker och kompisar. Barnen får gå fritt mellan Bryggan, Bojen och Skutan och vid lunch och samling är man på den egna hemvisten.

 Normer och värden

Barnen är just nu i rollsökarfasen vilket innebär att de letar efter sin plats i gruppen och söker kompisar i gamla vänner och nya. Därför arbetar vi medvetet med gruppstärkande övningar. Vi pratar med barnen om vilka regler vi tillsammans tycker ska gälla på förskolan och att använda sig av att sätta upp handen och säga ”STOPP” när det är någon som gör eller säger något man inte vill.

 

Språk

Vi introducerar just nu barnen i skrivverkstaden, där de får rita något som de sedan får skriva en text till på datorn. I skrivverkstaden vill vi främja och ta tillvara på barnens intresse för det skrivna språket och få en datorvana, vi vill också främja barnens samspel och lära av vandra.

Bornholms modellen är något vi kommer att arbeta med genom språksamlingar som kommer att innehålla: språklekar, ramsor, sånglekar, högläsning, lyssna på första/sista ljudet i ord etc. Mer information om Bornholms modellen finns att läsa i hallen.

 

Öka barnens delaktighet

Vi vill att barnen ska få ett ökat inflytande över sin vardag på förskolan. Därför har vi startat upp barnens val dagar. Tisdagar och torsdagar samlar vi barnen då de får välja om de vill göra:

Ute aktivitet: Vi går till skogen, parker i vår närhet eller andra utflykter.

Inne aktivitet: Vi jobbar med olika experiment, utforskande, skapande och digitala verktyg.

 

Reflektion och utvärdering

Panaboarden kommer vi aktivt att använda som ett reflektionsverktyg med barnen. Vi låter barnen reflektera, samtala och lyssna på varandra med hjälp av foton på det barnen varit med om. Samt bilder som kan skapa barnsamtal.


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny

Relaterad information

Kontakt


Bojen
  • 070-169 85 15

Kontakt


Bryggan
  • 070-169 84 00

Kontakt


Skutan
  • 070 169 85 14