Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kajutan

Välkommen till Kajutan!

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära i samspel med trygghet, delaktighet och omsorg är det som ligger till grund för vår verksamhet.

Vi vill ge barnen möjlighet att i lustfyllda aktiviteter samla på sig upplevelser och erfarenheter som blir en grund för det livslånga lärandet.

När man är 1-2 år gammal utforskar och upptäcker man med hela kroppen!

Vi har därför en miljö på Kajutan där det finns gott om sensoriska och motoriska utmaningar samt visuellt lockande material. Några förmiddagar i veckan delar vi in barnen i mindre grupper och erbjuder då aktiviteter i skapande, naturvetenskap/teknik eller rörelse.

Eftersom barnen ännu inte har möjlighet att verbalt kunna återberätta, framföra upptäckter, eller ställa frågor dokumenterar vi mycket med bilder. I dokumentationerna ser vi pedagoger hur vi kan fortsätta att utmana barnen och vilka intressen som finns i gruppen just nu. Att sätta upp dokumentationerna i barnens höjd ger mötesplatser där det ges naturliga möjligheter till språkträning och barnen får chansen att upptäcka sina och kompisarnas utforskande och lärande. Bilderna blir även en viktig del i kontakten mellan förskolan och hemmet då föräldrarna kan se vad barnen gjort under sin dag på förskolan.

Då vi fått många nya kompisar under våren arbetar vi just nu med att uppmärksamma gruppen, och vilka vi är som ingår i den, på olika sätt. Vi har också utgått från barnens intressen och arbetar med ett musikprojekt där vi sjunger mycket, lyssnar på musik och dansar samt utforskar instrument.

 

 

 

 

Kajutan 

På Kajutan går 10 barn som är 1-2 år gamla.

 

På kajutan arbetar:

Olivia Ståhl-vikarie

Anneli Forsberg- barnskötare

Lotta Köpsén- barnskötare


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-07

Högermeny

Kontakt


Kajutan
  • 070-169 83 98