Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kajutan

Gruppen

Det som beskriver gruppen bäst just nu är: glädje, trygghet, busighet, envishet och rörlighet. Elva barn som har ROLIGT med MYCKET spring i benen. Precis som det ska vara. Vi ser väldigt mycket empati och fina gester barnen emellan samt att flera av dem nu tydligt säger ifrån när något känns fel, något som vi hela tiden LYFTER, BERÖMMER och UPPMUNTRAR.

 

Intressen

Barnen intresserar sig för det mesta och när vi testar nya aktiviteter och material så tycks allting vara superkul. Inte så konstigt med tanke på åldersgruppen som vi har, nyfikenhet och upptäckarglädje hör till! Vi har plockat ut BILAR och LEGO som någonting att jobba vidare med i projekt. Vi tänker skapa en bilbana inne på hemvisten och se vart den tar oss. Steget från lego till byggklossar är inte långt, så vi tänker utmana dem inom konstruktion.

 

Lärande

Barnens lärande är så konstant, varje dag, varje minut, varje ögonblick. Lärandet sker många gånger i det tysta, i det observerande, för att sen levas ut och förverkligas. För att vara mer konkret så kan vi nämna ”samlingen” som ett bra exempel. Någon vill bara titta på när kompisarna gör en aktivitet, för att det helt enkelt känns tryggare att lära sig lite först, veta vad det handlar om. När barnet sen väljer att delta kan hen överraska med sina färdigheter och kunskaper som hen lärt sig vid sidan om.

Vi fortsätter som tidigare att förstärka det vi säger, med TAKK-tecken. Succesivt introducerar vi nya saker för barnen, just nu läggs en del fokus på minnesträning och igenkänning av tecken (KIMS lek), samt läran om färger och där få öva sig på att ”lägga lika” dvs. RÖD kloss på rött papper osv.

Turtagning och hur man är en bra kompis är något som vi också tränar på, hela tiden.

Mars 2017

 

 

På Kajutan går 10 barn som är 1-2 år gamla.

 

På kajutan arbetar:

Sandra Sjödin - barnskötare

Jessica Andersson- barnskötare


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Högermeny

Kontakt


Kajutan
  • 070-169 83 98