Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Gruppen:
 

Nu upplever vi att alla våra nya små kompisar funnit sig tillrätta och känner sig trygga med oss och i miljön. Många av våra äldre barn vill gärna hjälpa till med sina yngre kompisar och är väldigt fina med dem. Det är så roligt att se!

Vi arbetar nu mycket med de dagliga rutinerna, att göra barnen förberedda och delaktiga i dagens olika övergångar, dvs. att vi i god tid berättar för barnen att vi snart ska gå ut, gå in, ha samling, äta lunch och så vidare. Rutiner, att dagarna ser i stort sett likadana ut, ger barnen trygghet och en känsla av att de har kontroll över sin dag.

 

I värdegrundsarbetet, vilket vi håller levande hela tiden, fortsätter vi att prata om hur man är en bra kompis, hur vi hjälper varandra och att vi säger stopp, verbalt och med handtecken om det är något vi inte vill. Vi övar turtagande och samspel i olika situationer. Vi pratar också om hur vi låter när vi talar till varandra, att man kan ”säga till” varandra utan att låta arg till exempel. Vi övar också mycket på att dela med sig och att samarbeta. Att rita tillsammans är ett bra

sätt att öva sig på att samarbeta.

 

Intressen/projekt:

Nu har vi kommit igång med våra projekt i smågrupper. Vi har delat in barnen i grupper efter ålder, försökt hitta ett gemensamt intresse och utgått från det.

Våra äldsta barn, Amada, Sofia, Luna, Vincent och Lion är en grupp. Här tycker vi oss sett ett gemensamt intresse för djur och natur, vilket vi börjat utforska genom att gå på utflykter till skogen. Vi har pratat om vilka djur som bor i skogen och var de är, och vad de gör på vintern. Vi kom in på vad fåglarna äter på vintern och barnen hade egna förslag. Bröd, päron, glass, äpple och russin trodde dom. Nästa gång vi går till skogen ska vi ta med detta och ge till fåglarna. Ska bli spännande att se om de kommer äta upp det! 

 

”Mellanbarnen”, Rasmus, Alexander och Enzo, fortsätter med sitt fordonsprojekt. I den här gruppen spinner vi vidare på det stora intresset för fordon. Barnen har fått måla av fordon, och de fick då välja varsitt fordon att måla. Vi har pratat om olika fordon och färger. Här använder vi även Takk- tecken för färger och fordon. De har också fått leka med fordon. Vi kommer att gå vidare med projektet genom att de ska få tillverka varsitt fordon. Det är barnens intresse som styr projektet och hur vi går vidare därefter.

 

 

 Våra minsta, Eddie, Thor, Saga, Elise, Olivia, Theo och Theodor bildar en grupp som vi delar in i mindre grupper, lite beroende på vad vi gör. Här ligger fokus på att utforska olika material, känna, klämma, smaka osv. Att utforska vatten  och lägga i och ta upp olika saker var något alla tyckte var spännande och roligt!

Övriga intressen just nu, byggen, sjunga/ramsor, skapande, räkna och böcker. Och förstås, rörelse och utelek!

 

Lärande:

Vi använder oss av olika matematiska begrepp såsom stor/liten, kort/lång, olika/ lika.  Vi räknar också hur många barn vi är under samlingen, hur många är ”här” och hur många är hemma, i detta moment övar vi oss på räkneorden.  Barnen sorterar då vi plockar undan och är (försöker vara) noga med att ställa tillbaka var sak på rätt plats.  Vi har ju även en ”dukvärd” varje vecka, ett barn och en pedagog hjälps åt att duka, det kräver mycket räknande.

På samlingarna sjunger vi, leker lekar och mycket annat. I samlingssituationen får vi öva oss på att sitta still, lyssna och vänta på min tur. Vi lär oss också olika TAAK tecken (tecken som alternativ kommunikation), varje vecka försöker vi lära oss några nya tecken. Så varför gör vi det? Det är ett bra sätt att stimulera barns tidiga språkutveckling. När vi vuxna betonar de viktigaste orden med tecken, blir det lättare för barnen att ta in och bearbeta det som sägs. Tecken är även lättare att lära sig än talade ord, de är mer konkreta och liknar ofta det de symboliserar. Barn kommer då ofta snabbare igång med att uttrycka sig och kommunicera. Ett barn som är redo att tala, väljer alltid att lämna tecknen och prata i stället.

Vi kommer att påbörja utvecklingssamtal/uppföljningssamtal nu i Mars-April. Förslag på tider kommer. 

 

Varma hälsningar, Helene,Caroline och Hejieh                 

På Åran arbetar:

Helene Johansson

Caroline Persson -barnskötare

Hejieh Dorrani -vik

 

På Åran går 14 barn i åldern 1-3 år


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Högermeny