Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se


 Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten.

Vi vill att barnen ska känna glädje, lust att leka och lära och att de känner att de har inflytande över sin vistelse på förskolan. Vi pedagoger är delaktiga och medforskande i barnens lek och lärande. Vi delar in barnen i mindre språkgrupper då vi arbetar med inspiration utifrån Bornholmsmodellen. Vi delar även in barnen i mindre grupper för promenader, lek, experiment och utforskande. Vi har även miniröris/rörelsesånger och veckans tecken, TAKK.

dokumentation

dokumentation dokumentation dokumentation

 

Dokumentation Dokumentation Verksamhet/barn Dokumentation

Vi synliggör barnens lärande genom dokumentation, samtal och reflektion tillsammans med barnen.

Vi har ett tillåtande klimat där vi uppmuntrar och utmanar barnen att bli självständiga när det gäller såväl rutinsituationer, som lärande, lek och samspel. Vi lägger stor vikt vid att se och bekräfta varje barn.

Vi ändrar vår inomhusmiljö då och då och tillför/byter ut material och leksaker utifrån barnens intressen. På så sätt uppmuntras de att prova nya saker och kan utvecklas.

Barn/verksamhet Barn/verksamhet Barn/verksamhet Barn/verksamhet
Verksamhet/barn Verksamhet/barn Verksamhet/barn

Vi arbetar just nu med fokus på språk, matematik, lek och samspel. Vi arbetar även med projekt utifrån barnens intressen. Under våren har ett fordonsprojekt pågått.

Barn/verksamhet Barn/verksamhet Barn/verksamhet Barn/verksamhet

 

Pedagoger

Helene Johansson- förskollärare

Caroline Persson- barnskötare

Denise Nord- barnskötare

 

På Åran går 14 barn i åldern 1-3 år

 


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-14

Högermeny