Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ankaret

Välkommen till Ankaret!

Det som ligger till grund för verksamhet på Ankaret är: Utforskande, nyfikenhet och lust att lära i samspel med trygghet, delaktighet och omsorg.

Vi vill ge barnen möjlighet att i lustfyllda aktiviteter samla på sig upplevelser och erfarenheter som blir en grund för det livslånga lärandet.

Barn/verksamhet Barn/verksamhet
Barn/verksamhet Barn/verksamhet


Några förmiddagar i veckan delar vi in barnen i mindre grupper och erbjuder då aktiviteter i exempelvis skapande, naturvetenskap/teknik eller rörelse.

Barn/verksamhet Barn/verksamhet
Barn/verksamhet Barn/verksamhet


Några gånger i månaden går vi på promenad så att barnen får möjlighet att bli bekanta med sin närmiljö. Vi brukar besöka fotbollsplanen eller någon lekpark, vägen dit är ofta lika spännande som destinationen.

Barn/verksamhet Barn/verksamhet
Barn/verksamhet Barn/verksamhet

 Denna termin har vi lite extra fokus på arbetet med språk och matematik.

Barn/verksamhet Barn/verksamhet
Barn/verksamhet Barn/verksamhet

Barnen på Ankaret älskar att både lyssna på sagor och att själva läsa böcker. Vi har tillsammans med gruppen varit på biblioteket och lånat böcker. Vi kommer under våren även att starta ett bokprojekt där vi delar in barnen i tre grupper som en gång i veckan kommer att läsa samma bok under en längre tid.
Det ska bli spännande att se vart detta projekt leder…

Barn/verksamhet Barn/verksamhet Barn/verksamhet
Barn/verksamhet Barn/verksamhet  

På våra samlingar delar vi på tisdagar, onsdagar och torsdagar in barnen i mindre grupper där det under lekfulla former presenteras material som ger barnen möjlighet att tillägna sig kunskap om till exempel färger, matematik och rumsuppfattning.

På Ankaret dokumenterar vi verksamheten genom att vara närvarande och fotografera i både organiserade aktiviteter och i den fria leken. Fotografierna använder vi i dokumentationer som ligger till grund för utvecklingen av verksamheten eftersom vi pedagoger kan se vilka intressen som finns i gruppen just nu och hur vi kan fortsätta att utmana barnen i deras utveckling och lärande. Att sätta upp dokumentationerna i barnens höjd ger mötesplatser där det ges naturliga möjligheter till språkträning och barnen får chansen att upptäcka sina och kompisarnas utforskande och lärande. Bilderna blir även en viktig del i kontakten mellan förskolan och hemmet då föräldrarna kan se vad barnen gjort under sin dag på förskolan.

 

På Ankaret går 15 barn som är 1-3 år gamla.

 

Pedagoger:

Caroline Ottebjer, förskollärare

Jessica andersson, barnskötare 

Linn Gillenberg, barnskötare

 


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-14

Högermeny

Kontakt


Ankaret
  • 070-169 85 18