Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vår Arbetsplan

Vår lokala Arbetsplan är ett stöd för pedagogerna i arbetet med att nå målen enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/10 och våra verksamhetsmål samt att ge vårdnadshavare och andra intressenter information om hur vi arbetar på enheten. Under de kommande åren kommer vi att arbeta med att utveckla verksamheten utifrån arbetsplanen för att barnen skall få en verksamhet där de har roligt och utmanas utifrån sina egna förutsättningar.

Arbetsplanen finns att läsa under relaterad information.

Vår förskola

Trygghet och trivsel ser vi som en förutsättning för barns lärande. Vi lägger stor vikt vid arbetet att utveckla barnens självständighet och deras egna förmågor. Barnens intressen och behov är det som ska styra vår verksamhet.

Pedagogerna ska uppmuntra, utmana och ge barnen tid att lära, söka kunskaper och utmaningar.

Vi använder dokumentation som ett verktyg för barn, föräldrar och pedagoger för att kunna följa barnens utveckling och intressen.

Alla barn ska bli sedda och få ett bra bemötande varje dag på förskolan av såväl barn som pedagoger. Vi arbetar medvetet med jämställdhet genom att bemöta alla barn lika oavsett kön.Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, prata om och sätta ord på känslor och lösa konflikter själva.

Vi lyssnar in barnens önskemål och intressen och utformar miljön och verksamheten utifrån dessa. Barnens intressen styr exempelvis innehåll på projekt, samlingar och aktiviteter osv.

Varje barn oavsett ålder ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter så att de känner att de kan påverka sin vardag på förskolan. Vi arbetar med inkludering av alla barn och använder t.ex. Alternativt språk, TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, som utgår från det svenska teckenspråket och används tillsammans med talat språk.

För att utveckla vår verksamhet använder vi oss av frågorna Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur utvärderar vi?

Vi erbjuder en god introduktion i förskolan, fortlöpande samtal i vardagen och utvecklingssamtal varje termin så att föräldrar ska känna trygghet, delaktighet och inflytande över barnens utveckling och lärande.


Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08