Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Mål och ansvar

I samarbete med hemmen skall förskolan främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Förskolan har ett särskilt ansvar för de barn som av olika anledningar har svårigheter att följa den verksamhet förskolan erbjuder enligt förskolans läroplan. Verksamheten skall utformas så att barnet får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Förskolan Ballongen utlovar att:

  • Alla barn skall via olika arbetssätt och upplevelser tillsammans med oss ha fått nya kunskaper inom en mängd olika områden.
  • Alla barn skall utveckla en demokratisk och etisk kunskap där de får möjlighet att lära sig samspel och hjälp att bearbeta konflikter och missförstånd.

Vi vill att alla barn skall minnas förskolan Ballongen med glädje.

Vi vill att ditt barn skall trivas och vara trygg och utveckla sin fantasi, kreativitet i lek och lärande, såväl inomhus som utomhus.

Vi är uppmärksamma på om något verkar problematiskt.
Förskolan kontaktar alltid berörda föräldrar om något rörande ett enskilt barn eller grupp oroar. Förskolan utarbetar sedan en handlingsplan för verksamheten som stöd för fortsatt gynnsam utveckling för barnet, i samarbete med berörd förälder.

Arbetslaget har ansvar för att varje barn på bästa sätt ges förutsättningar för en givande vistelse på Ballongen. Ansvarig pedagog är skyldig att kontakta vårdnadshavare om något kring barnet oroar. I arbetslaget söker man tillsammans finna de bästa åtgärderna.


Publicerad av: Mari Rastman

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Högermeny