Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrar och barn inflytande

På Förskolan Ballongen har vi ett föräldraråd där vi har två representanter från respektive avdelning. De träffas 2 gång/termin tillsammans med biträdande förskolechef och 2 representanter ur personalgruppen.

På mötena görs föräldrarna delaktiga i våra tankar och idéer som gör att förskolan utvecklas.

Har du frågor kan du vända dig till Ballongens förskolechef.

 

Barnrådet leds av förskolechef. Varje avdelning (4-5 år) har 2 representanter på barnrådsmöten som sker 3-4 gånger/ termin. Aktuella frågeställningar diskuteras på barnens nivå. Viktiga frågor är barnens upplevelse av likabehandling och trygghet, barnens chans att påverka verksamhetens innehåll och miljö.

 

Syfte:

  • Barnrådet ska vara ett forum där barnen kan göra sina åsikter hörda och vara ett forum för inflytande och delaktighet.
  • Är att ge förutsättningar för att barn ska kunna utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer.

  • Barnrådet ska kunna ge barnen verktyg för att samarbeta och beslutsfattande där allas åsikter är viktiga.

  • Barnrådet ska ge biträdande förskolechef chans att få inblick i barnens upplevelse av verksamheten.


Publicerad av: Mari Rastman

Senast uppdaterad: 2017-12-04

Högermeny

Kontakt

Förskolan Ballongen

Förskolechef
Liisa Norberg
Postadress:
135 35 Tyresö
Besöksadress:
Krusboda torg 2