Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

 

Förskolan Ballongens uppföljningsmetoder:
Vi gör utvärderingar efter varje läsårsslut med en gemensam utvärderingsdag för hela vår enhet. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge barnet möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. 

Enhetsplan
I vår årliga enhetsplan utvärderar vi det gångna årets arbete och sätter upp mål för läsåret. Den senaste enhetsplanen hittar du till höger på sidan.

Föräldraenkät
Varje år genomförs en föräldraenkät med föräldrar. Föräldrarna besvarar ett antal frågor som utgår från läroplanens mål. Resultaten på den senaste enkäten hittar du till höger på sidan.


Pilen enkät
Varje år får föräldrar på Tyresös förskolor ta ställning till 23-31 olika påståenden. Diagrammen i länken visar hur många procent som valt respektive svarsalternativ. Kommunens genomsnitt går här att jämföra med hur förskolans föräldrar har svarat.

 


Publicerad av: Mari Rastman

Senast uppdaterad: 2015-08-31