Tyck till om tyreso.se

Tyresöskolor i forskning om programmering

Publicerad den: 2017-11-17

På Nyboda skola, Tyresö skola, Strandskolan och Bergfotens skola händer det grejer. Programmeringsgrejer, rättare sagt. Som fyra av 20 skolor i landet är de med i ett forskningsprojekt med målet att få fram bra undervisning inom programmering.

Bakgrunden till forskningsprojektet är att programmering kommer ingå i läroplanen för främst matematik, teknik och samhällskunskap från och med höstterminen 2018.

På Strandskolan har man redan arbetat med programmering som en del av undervisningen i ungefär två år. Christer Sjöberg, matematik- och NO-lärare på mellanstadiet, är processledare för forskningsprogrammet på Strandskolan. Han berättar att hans eget intresse för teknik och programmering gjort honom nyfiken och att han redan testat mycket tillsammans med eleverna. Det kommer de ha nytta av det när programmering blir obligatoriskt i undervisningen nästa höst.
- Programmering i ämnesundervisningen, det är det vi jobbar med redan. Så när jag hörde talas om detta forskningsprogram för cirka ett år sedan, så tänkte jag att vi måste vara med, säger Christer Sjöberg.

Programmeringsundervisning på StrandskolanChrister Sjöberg visar hur programmering går till. 

Programmering ger förståelse

Christer Sjöberg menar att det är viktigt att alla elever får en förståelse för hur mycket i vårt samhälle som styrs av programmering.
- Att förstå programmering gör att vi kan bli mer demokratiska medborgare. Det är inte någon slump att mitt flöde i sociala medier ser ut som det gör, eller att viss reklam riktas till just mig. Eleverna blir källkritiska och förstår hur mycket programmering styr vår vardag. Jag har en elev som i förra veckan berättade att hon nu alltid undrar hur de har gjort för att få något att fungera? Så tänkte hon inte förut, säger han.

Men vad innebär då programmering i undervisningen?
- Likaväl som man ritar en plansch vid redovisning, kan man göra ett program om det. Mina elever har till exempel gjort egna multiplikationstester, där de har haft ansvar för olika tabeller. Sedan har vi samlat det på strandwebben.se och alla elever kan använda programmen för att öva sig på multiplikation, berättar Christer Sjöberg.

Programmeringsundervisning på StrandskolanElever i årskurs 5 programmerar tillsammans. 

 

Tålamod och problemlösning
Christer Sjöberg har arbetat som lärare i tolv år. När han jämför med tidigare elever som inte jobbat med programmering, kan han också se att programmering har gett eleverna mer tålamod och större förmåga att testa nya vägar.

- De provar igen om de inte lyckas med en uppgift, de vågar testa och de ger inte upp. Det tror jag kommer från programmeringen där man hela tiden stöter på buggar, behöver felsöka, testa igen och ta hjälp av varandra Att vara en tålmodig problemlösare ha man nytta av hela livet.

Forskningsprojekt

Det forskningsprojekt som Tyresös skolor deltar i drivs av Ifous, ett forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom förskola och skola. Forskare från Stockholms universitet och fem skolhuvudmän deltar i projektet, som startade i oktober och pågår i tre år. Förutom Tyresö kommun är det Stockholms stad, Åstorps kommun, Simrishamns kommun och Freinetskolan Hugin.
- Vi kommer få besök av forskargruppen lite då och då under läsåret. De kommer börja med att kartlägga genom observationer och intervjuer. Sedan kommer vi utforma projekt och designa undervisningen tillsammans med dem, för att testa olika upplägg och se vad som fungerar bäst, berättar Christer Sjöberg.

På Strandskolan är erfarenheten att elever, lärare och vårdnadshavare alla är väldigt positiva till satsningen på programmering i undervisningen. Undervisningssättet har utvecklats gemensamt mellan lärare och elever, som hjälpt varandra. Flera föräldrar har också bidragit med sin kunskap. Christer Sjöberg menar att forskningsprojektet ger en extra dimension till det arbete som redan pågår.

- Som lärare prövar man och omprövar själv hela tiden. Man landar i saker som funkar, men fortfarande bara utifrån sin egen erfarenhet. Nu får jag bolla med forskare, som kan verifiera eller förkasta min magkänsla och erfarenhet. De sitter inne med så mycket teoretisk kunskap som jag saknar kring detta.

Sprida kunskap

För Tyresös del ska deltagandet i projektet inte bara bidra till forskningen. Meningen är att den ökade kunskapen ska spridas i kommunens skolor.
- Vi arbetar mycket med att öka samarbetet mellan våra skolor och att öka erfarenhetsutbytet mellan lärare. Det är roligt att vi har skolor som ligger i framkant inom programmering, och det ska vi självklart se till att dra nytta av i alla våra skolor. Dessutom står digitalisering och programmering högt på agendan just nu. Det var därför självklart för mig att vi skulle gå med i det här projektet, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Strandskolans programmeringsundervisning har uppmärksammats i flera medier, och även av Skolverket.
Se Skolverkets film från Strandskolan (YouTube)

Besök strandwebben.se för att se elevarbeten som skapats genom programmering 

Läs mer om forsknings- och utvecklingsprogrammet på Ifous webbplats

Läs mer om projektet på Nyboda skola på bloggen Nyboda pedagog


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny