Tyck till om tyreso.se

Tyresös vårdnadshavare nöjda med förskolan

Publicerad den: 2017-04-20

94 procent av vårdnadshavarna i Tyresös förskolor är nöjda med verksamheten. Detta är en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående år.

Nu är resultaten från 2017 års föräldraenkät klara. Nöjdheten med Tyresös förskolor har ökat och vårdnadshavarna anser att barnen är trygga och trivs i förskolan. Resultaten gäller både kommunala och fristående förskolor.

Flicka förskola98 procent av Tyresös vårdnadshavare anser att deras barn trivs i förskolan. Foto: Håkan Lindgren

  • 98 procent svarar att "Mitt barn verkar trivas i förskolan".
  • 96 procent svarar att "Personalen bryr sig om mitt barn".
  • 96 procent svarar att "Mitt barn är tryggt i förskolan".
  • 93 procent svarar att "Mitt barn har kompetent personal".

Elisabet SchultzElisabet Schultz 

 - Det är verkligen glädjande att vi har så höga resultat, inom både de kommunala och fristående verksamheterna. Jag tror att vårt ökade fokus på att utveckla förskolan starkt bidragit till detta. I det arbetet är alla våra förskolechefer och medarbetare högst delaktiga – det är deras insatser som gör skillnad. Men man ska veta att vi inte sätter oss ner och rullar tummarna nu – vi är inte nöjda förrän alla barn och vårdnadshavare är nöjda, säger Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan.

Utvecklingsområden

Enkäten visar att några områden har utvecklingspotential. Andelen vårdnadshavare som anger att de har förtroende för förskolechefen har ökat från 65 procent 2016 till 71 procent i år, men det ligger fortfarande fem procentenheter under 2015 års resultat.

Ytterligare områden som har utvecklingspotential:

  • 72 procent svarar att "Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet".
  • 71 procent svarar att "Det är arbetsro i barngruppen".
  • 71 procent svarar att "Förskolan arbetar medvetet mot kränkande behandling".

- Vi kommer definitivt titta extra på de här områdena och göra en djupare analys av vad resultaten beror på. På vissa frågor har vi många som svarar "vet inte", och det betyder att vi behöver bli ännu bättre på att tala om vad vi gör inom förskolan. Det är något som jag tar med mig, säger Elisabet Schultz.

Nöjda med den pedagogiska omsorgen

Alla vårdnadshavare som har barn inom den pedagogiska omsorgen svarar att de är nöjda med verksamheten, att barnet har kompetent personal och att det är arbetsro i barngruppen. Utvecklingsområdena här handlar främst om dokumentation, information om läroplanen och arbetet med att få barnen att förstå matematik.

Om du vill veta mer

Under "relaterad information" hittar du alla resultaten för förskolan på en övergripande nivå. Varje kommunal förskola redovisar sina resultat på sin egen webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-20