Tyck till om tyreso.se

Tyresös förskolor lär av varandra

Publicerad den: 2017-10-02

Med ett stort engagemang, nyfikenhet och en vilja att utvecklas deltar 33 pedagoger från Tyresös förskolor i ett pedagogiskt nätverk. Syftet är att lära av varandra och öka likvärdigheten mellan förskolorna.

Sedan hösten 2016 har pedagoger från Tyresös alla kommunala förskolor träffats regelbundet för att diskutera förskolans pedagogiska lärmiljö. Sista onsdagen i september var det dags för höstens första nätverksmöte. Diskussionsämnet för dagen var "miljöns betydelse för barnens språk- och matematikutveckling".
- Jag vet att det inte är ett helt lätt ämne, men börja diskutera i era grupper, så lyfter vi det gemensamt sen, säger förskolechef Ulrika Månsson som leder nätverket tillsammans med förskolechef Anna Papakonstantinou.

De flesta pedagoger har varit med i nätverket ett tag och känner varandra sedan tidigare. Det tar någon minut, och sen är diskussionerna i gång.
- Det blir många intressanta diskussioner för det ser väldigt olika ut i våra förskolor. Vi har en bra stämning i gruppen och väldigt modiga pedagoger som deltar. Vi strävar efter att ha en atmosfär av att inget är rätt eller fel utan att vi utmanar varandra i det pedagogiska tänket och delar med oss av våra erfarenheter, berättar Ulrika Månsson.

Lärande mellan förskolorna

En grundläggande tanke med det pedagogiska nätverket är att öka det kollegiala lärandet – att pedagogerna ska dela kunskap och inspirera varandra till att utvecklas.
- Det är positivt att vi tar vara på det som finns i Tyresö, vi har så mycket bra att ge varandra. Det här är ett jättebra forum för att upptäcka varandra och man behöver inte åka så långt för att kunna utvecklas, menar barnskötaren Malin Zand som varit med i nätverket från början.

Nätverket har varit studiebesök på ett par förskolor, och deltagarna har även besökt varandra på eget initiativ.
- Nu vet vi mer om var våra olika förskolor befinner sig i den pedagogiska processen och kan lättare ta kontakt med varandra. Det gör det lättare att skapa likvärdighet mellan förskolorna, säger Malin Zand.

Malin ZandMalin Zand, barnskötare på Rotviks förskola, diskuterar med kollegor från andra förskolor i Tyresö.

 

Fokus på lärmiljön
Det pedagogiska nätverket startade hösten 2016, och är väldigt uppskattat. 33 pedagoger från samtliga kommunala förskolor deltar i nätverket som träffas fyra till fem gånger varje termin. Det övergripande temat för nätverket är förskolans pedagogiska lärmiljöer, och man diskuterar ämnet utifrån flera olika aspekter. Under året har gruppen utgått från egna bilder på förskolemiljöer och diskuterat vad de olika miljöerna signalerar till barnen. Vem blir man i miljön? Vad kan förändras och vad händer om man tillför något till miljön? I diskussionerna har man sedan vävt in värdegrund, barnsyn, läroplansmål och de lokala nämndmålen.

Under hösten ska nätverket fortsätta jobba med inomhusmiljöerna mer konkret än tidigare. Pedagogerna ska få göra en förändring i en miljö, och dokumentera vad som händer när man gör det.
- Det här forumet är till för pedagogerna på våra förskolor. Framförallt för de som vill bidra med sina pedagogiska tankar och sin erfarenhet och som också vill utvecklas som pedagog tillsammans med andra. Viktigt är att vi kan öka likvärdheten i våra förskolor, och att det är attraktivt att jobba hos oss, säger Ulrika Månsson.

Positiv energi

Intresset för att delta i nätverket har varit stort, vilket visar att det finns en stor vilja att utveckla förskolorna.
- Man fylls av energi och kan inspirera sina kollegor, så känner nog alla som är med. Alla är väldigt entusiastiska och det smittar av sig på de andra kollegorna i förskolorna, säger Malin Zand.

Under hösten startar ännu ett pedagogiskt nätverk i Tyresö, där temat kommer vara lärande, närvaro, och delaktighet i samspel med barnen.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-02