Tyck till om tyreso.se

Tyresö testar kvalitetsverktyg för förskolan

Publicerad den: 2016-04-20

Att kvaliteten på förskolan är viktig är de allra flesta överens om. Men vad är egentligen kvalitet i förskolan och hur mäter vi den? Är det möjligt att göra jämförelser mellan olika förskolor och mäta utveckling över tid?

Inom grundskolan används mått som nationella prov och betyg för att mäta kvaliteten på undervisningen. Inom förskolan har det varit svårare att mäta kvaliteten på ett konkret sätt. Tyresö är nu en av de kommuner vars förskolor under våren testar och utvärderar ett nytt nationellt kvalitetsverktyg för förskolan, framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Utgår från läroplanen

Det nya verktyget ska vara ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet och består av frågor inom läroplanens olika områden, till exempel matematik. Förskolechefen bedömer vilken nivå varje avdelning på förskolan befinner sig genom att svara på frågor i verktyget. Det sammanvägda resultatet visar sedan om avdelningen uppfyller kraven på låg, mellan eller hög nivå, och utifrån det kan man upprätta handlingsplaner med åtgärder.

Ulrika Månsson

Ulrika Månsson är chef för förskoleenhet Öringe/Rotvik


Ulrika Månsson, förskolechef på enheten Öringe/Rotvik, har involverat sina pedagoger i arbetet med att testa verktyget.

- Jag tycker det är viktigt att involvera pedagogerna, för det är vi tillsammans som skapar kvaliteten. Vi diskuterar systematiskt vad de olika begreppen i läroplanen står för och sedan på vilken nivå vi befinner oss utifrån de satta kriterierna. Många pedagoger är vana att diskutera dessa frågor, medan andra är ovana och tycker det är svårare, berättar hon.

Möjliggör jämförelser

Det nya verktyget gör det möjligt att följa kvalitetsutvecklingen över tid. Den statistik som genereras gör det också möjligt att jämföra olika avdelningar, förskolor och kommuner, och kan på så sätt öka likvärdigheten mellan förskolorna.
- När vi diskuterar detta oss förskolechefer emellan och kan jämföra våra olika förskolor, så kommer det bidra till att vi får ett mer systematiskt erfarenhetsutbyte och en större likvärdighet, menar Ulrika Månsson.

I slutet av april ska rapporterna och utvärderingarna av verktyget vara inskickade till SKL, som sedan förbättrar verktyget utifrån resultatet. Enligt planerna ska verktyget sedan lanseras på bred front under hösten.
- Jag tror att detta är ett jättebra verktyg för att höja kvaliteten i våra förskolor. I början tar det tid, för att det är ovant att arbeta på det här sättet, men det kommer gå lättare och fortare allt eftersom, avslutar Ulrika Månsson.

Förskolebarn utforskar - kommer pappersplanen kunna flyga?Det nya kvalitetsverktyget utgår från förskolans läroplan.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-04-21

Högermeny

Relaterad information