Tyck till om tyreso.se

Tyresö klättrar i ranking av Sveriges skolkommuner

Publicerad den: 2016-04-28

Tyresö klättrar från plats 113 till plats 49 i rankingen av Sveriges skolkommuner, vilket innebär att Tyresö nu placerar sig bland de 25 % högst rankade kommunerna i Sverige.

Rankingen av skolkommunerna görs i Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och Landstings (SKL) årliga ranking. Tyresö förbättrar sig inte bara rejält på totalen, utan även inom samtliga delresultat för årskurs 9. Det sammanvägda resultatet bygger på kunskapsresultaten i kommunen, samt tar hänsyn till kommunens socioekonomiska förutsättningar.

- Det är mycket glädjande siffror, och jag vill ge en stor eloge till alla våra duktiga lärare och pedagoger - det är deras engagemang och kompetens som ger resultat. Jag tror att vi kommer fortsätta nå bra resultat även framöver och de fina resultaten är en bra grund för de utvecklingssatsningar som är på gång inom grundskolan, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Graf Öppna jämförelser 2016
 
 Bild: Lillemor Johansson  

Oförändrat resultat för årskurs 6

I årskurs 6 har andelen elever som fått godkänt i matematik höjts något, medan resultaten i svenska ligger på samma nivå som förra året. I svenska som andraspråk går Tyresö bakåt i rankingen och hamnar bland de 25 % av kommunerna som har lägst resultat.

Förbättrade resultat i matematik i årskurs 3

Resultaten i matematik i årskurs 3 har höjts rejält och i rankingen går Tyresö från plats 124 till 31. 82 % av alla elever klarade alla delprov på det nationella provet, jämfört med 64 % 2014.
- Satsningen Mattelyftet, där alla våra matematiklärare på låg- och mellanstadiet deltog under läsåret 2013/2014, har sannolikt spelat stor roll. Det är jätteroligt när vi ser att satsningar ger resultat, och vi måste se till att fortsätta det arbetet, säger Johan Ahlkvist.

För svenska och svenska som andraspråk är resultatet i årskurs 3 i nivå med 2014.

Bygger på resultat från vårterminen 2015

Öppna jämförelser bygger på resultaten från vårterminen 2015. I årskurs 6 och 9 utgår resultaten från betygen, medan man i årskurs 3 tittar på resultaten på nationella provet i matematik, svenska och svenska som andraspråk.

I årets sammanlagda ranking hamnar Vellinge på första plats, Nykvarn på andra plats och Nacka på tredje plats. Bland övriga grannkommuner märks Stockholm på plats 69, Haninge på plats 183 och Huddinge på plats 54.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-06-02

Högermeny

Relaterad information