Tyck till om tyreso.se

Tyresö - en av de 50 bästa skolkommunerna

Publicerad den: 2016-11-29

Tyresö följer upp förra årets goda resultat i Sveriges kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser. I år kommer vi på plats 48 av 290 kommuner, en placering bättre än föregående läsår.

Tyresö kommun placerar sig i rankingen bättre än genomsnittet i Stockholms län. Ockelbo, Grästorp och Nykvarn placerade sig i topp i hela Sverige. Bland övriga grannkommuner märks Nacka på plats 9, Huddinge på plats 41, Stockholm på plats 53 och Haninge på plats 72.

- Det här känns väldigt positivt, och jag ser hoppfullt på den framtida kunskapsutvecklingen,  säger Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Graf som visar ranking i Öppna jämförelser grundskolaRanking i Öppna jämförelser grundskola 2011-2016.
Tyresö kommun, Stockholms län samt snittet i riket.

 

Rankingplaceringen i Öppna jämförelser bygger på betyg i årskurs 9 samt tar hänsyn till kommunens socioekonomiska förutsättningar. Rankingen omfattar både kommunala och fristående skolor.

Fortsatta satsningar i skolan

- Det är självklart jätteroligt att vi ligger kvar på samma fina nivå som förra året, när vi tog ett stort kliv upp i rankingen. Det betyder att det inte var någon slump – Tyresö är verkligen en av Sveriges 50 bästa skolkommuner och det kan vi tacka våra duktiga lärare för. Däremot är det viktigt att vi inte slår oss för bröstet och anser oss "klara" nu. Skolan behöver ständigt utvecklas och vi gör det på flera sätt, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan. 

- Under 2016 har vi bland annat dragit igång en fortbildningssatsning på bedömning för lärande för alla våra lärare. Från och med i år arbetar vi också mer systematiskt med resultatuppföljning, som ett led i att prioritera resurser utifrån behov i verksamheterna, berättar han vidare.

Resultat i årskurs sex

Öppna jämförelser innehåller även jämförande statistik för betyg i årskurs sex. I Tyresö har andelen elever som når godkänt i svenska och matematik ökat något jämfört med föregående år. Det har skett en klar förbättring av resultaten i svenska som andraspråk i årskurs sex, även om elevgruppen är liten. 2016 är 68 procent av eleverna godkända, jämfört med 50 procent 2015.

Om Öppna jämförelser

Betygsresultatet i Öppna jämförelser baseras på meritvärde, behörighet till gymnasiet och antal elever som får godkänt i alla ämnen i årskurs 9. Öppna jämförelser ger också möjlighet till jämförelser av kommuners och fristående skolors betyg i årskurs sex samt resultat i nationella proven i årskurs tre. Resultaten för årskurs tre är ännu inte publicerade (november 2016).

Tidigare har Öppna jämförelser grundskolan presenterats i april nästkommande år. I år kom resultaten redan i slutet av november.

Elever med okänd bakgrund (nyanlända) är inte medtagna i statistiken.

Nyhet om niornas betygsstatistik läsåret 2015/16 

Läs mer om Öppna jämförelser grundskola på SKL:s webbplats


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-11-29

Högermeny