Tyck till om tyreso.se

Snabbspår in i yrkeslivet

Publicerad den: 2017-10-30

– Bussförare, frisör, undersköterska, målare, fordonsmeka­niker eller barnskötare. I Tyresö finns redan en rad möjligheter till snabbspår in i det svenska arbetslivet för både ungdomar och vuxna med svenska som andraspråk.

Hassan Ahmadi fordonsprogrammetYrkesutbildningarna på gymnasiet och C3L har en stark koppling till branscher med stort anställningsbehov av personer med yrkeskunskaper. Hassan Ahmadi trivs på gymnasiets yrkesgymnasium med inriktning fordon. Text Håkan Söderberg Foton Lars Fuglesang

Vikten av integration och snabbspår in i yrkeslivet för nyanlända och personer med svenska som andraspråk är en högaktuell fråga i den svenska debatten och det skissas på många förslag till förbättring av integrationen.

 

I Tyresö har flera steg tagits på den vägen. I den kommunala vuxenutbildningen (C3L) finns bland annat två så kallade SFX-utbildningar, en med inriktning mot bussförare och en mot IT. SFX är ett samlingsnamn på kommunala utbildningar i svenska för personer med utbildning och/eller yrkesbakgrund från sina hemländer.

Håkan Lindgren är biträdande rektor och kan konstatera att SFX slagit väl ut i Tyresö.

– När det gäller bussförare finns ett etablerat samarbete med bussföretaget Nobina. Eleverna får 20 veckor hos oss och lär sig svenska med inriktning på just chaufförsjobbet. Andra terminen är själva kördelen hos Nobina, de som går här är garanterade arbete där efter utbildningen.

En framgångsmodell

Erkan Peker, 40, är en av dem som nu siktar på att bli bussföra­re. Han är kurd från Turkiet och svensk med­borgare.

Erkan Peker– Jag har varit pizzabagare här i Tyresö men nu tycker jag det är dags att göra något annat. Jag är social och tycker om människor, då tror jag att det blir bra att köra buss, säger han.

Till SFX-IT kommer ofta färdiga programmerare från exempelvis Pakistan. I och med att de lär sig bättre svenska så kan de gå vidare som till exempel konsulter.

Att SFX varit en framgångsmodell har bekräftats i en färsk utvärdering som länsstyrelsen låtit göra om utrikesfödda som har studerat svenska för yrkesutbildade. De visar högre sysselsättningsgrad jämfört med dem som har läst ordinarie svenska för invandrare (Sfi) i Stockholms län. Utbildningarna ger även andra mervärden i form av yrkesrelevanta svenskkunskaper, snabbare inlärningstakt och stärkt yrkes­identitet.

SFY är ett annat samlingsnamn på kommunala utbildningar i svenska, som även förbereder den studerande för en yrkesutbildning. Den studerande behöver inte ha tidigare erfarenhet eller utbildning inom yrket. I Tyresö finns två inriktningar, en med inriktning mot undersköterska och till våren 2018 mot barnskötare.

Tre inriktningar på gymnasiet

Även på gymnasienivå arbetar ­Tyresö för att få in nyanlända och elever med svenska som andraspråk i yrkeslivet.

Tyresö gymnasium är ett yrkesgymnasium, där eleverna i stor utsträckning går ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning.

Nytt för året är att man startat en yrkesintroduktionsklass med tre olika inriktningar för språk­intro­duktionselever. Klassen har 20 elever. De tre olika yrkesinriktningarna är frisör, måleri och fordon. Syftet är att nå anställningsbarhet, hittills är erfarenheterna goda och nu planeras för ytter­ligare en klass nästa år.

– Vi startade i augusti och idag är flera elever redan ute på praktik. Söktrycket har varit stort, dubbelt så många fler än vi kunnat ta in har sökt, säger Lena ­Beskow, rektor på gymnasiet.

"Vi har kunder redan nu"

En av dem som utbildar sig till frisör är Yousef Nofal från Syrien. Han kom som ensamkommande flykting på hösten 2015 och bor idag hos en familj i Tyresö. Han har tidigare gått på språkintroduktion men sedan i augusti går han i yrkesintroduktionsklassen.

– Den här utbildningen är fantastisk, det tror jag alla som går här tycker. Nu satsar jag på att bli frisör här i Sverige, redan nu har vi kunder på skolan varje fredag. Vi lär oss svenska på ett snabbt och bra sätt. Jag har uppehållstillstånd och hoppas att bli svensk medborgare om några år, säger han på mycket bra svenska.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-30

Högermeny