Tyck till om tyreso.se

Utredning om skollokaler under luppen

Publicerad den: 2015-10-23

Nya skolchefen Monika Larsson har fått en rivstart. En konsult­utredning om det långsiktiga ­behovet av lokaler för förskola ­­och skola landade på hennes bord efter bara någon vecka. Men hon har varit med förr och räds inte utmaningen. Nu ska rapportens analys nagelfaras.

Elever på Stimmets skola smälter isDet är trångt i en del av Tyresös skolor. Nja, inte så här trångt. På bilden är det elever på Stimmets skola som experimenterar med att smälta is. Foto Ryno Quantz.

Det är jätteviktigt att lokalerna är väl anpassade efter behovet både till utformning och kapacitet. De elever som väljer en närbelägen skola ska erbjudas plats, men så är det inte idag. Särskilt i Trollbäcken behövs fler platser snabbt, säger Monika Larsson, som närmast kommer från en motsvarande befattning i Stenungsunds kommun.Hon har nu fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram en förstudie inför projektering av en ny skola i Trollbäcken, att fördjupa och nagelfara konsultrapportens analys – och att se till att medborgarna ska bli lyssnade på:

– Swecos rapport och kommunens tidigare kapacitetsbedömningar är jättebra underlag. Rapporten innehåller dock en del generaliseringar som bland annat gör prognoserna på elevunderlaget lite för osäkert. Jag har nu tillsatt en analysgrupp som ska gräva djupare i siffrorna så att vi får ännu bättre kontroll.

Analysgruppen kommer att bestå av tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen, statistiker, ekonomer och representanter från fastighetsavdelningen och stadsbyggnad. Dessutom kommer en särskild lokalförsörjningsplanerare för skolan att projektanställas.

– Det skulle vara väldigt kostsamt att bygga fel, säger Monika Larsson.

Stora eller små skolor?

Utredningens förslag att en del mindre skolor läggs ner till förmån för nya större skolor har väckt en del oro hos medborg­arna.

– Eleverna ska känna sig trygga och få arbetsro, därför bör skolorna inte vara för stora. Min uppfattning är att en lagom stor skola innehåller minst två klasser i varje årskurs. Det gör det lättare att få till bra scheman och rekrytera behöriga lärare, säger hon och menar att en skola bör ha upp emot 500 elever:

– Det är en lämplig storlek både för elever, personal och ekonomi. Det ger också underlag att till exempel ha en egen skolsköterska. Enligt skollagen ska dock elever ges rätt att få plats i en skola i sitt närområde, vilket kan kräva något större skolor om det är ont om mark att bygga på i det barnrika området Trollbäcken.

Men mycket arbete återstår som sagt innan politikerna har det underlag de behöver för att ta beslut om helheten.

FAKTA

Skola 2025
Projektet Skola 2025 är ett lokalförsörjningsprojekt som har initierats på grund av att det idag råder brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Nya bostadsområden, generationsväxling och etablering av fristående skolor i kommunen ritar ständigt om bilden.

Läs mer om utredningen


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-04

Högermeny