Tyck till om tyreso.se

Sjunkande resultat för Tyresös nior

Publicerad den: 2017-09-28

Vårterminens resultat för årskurs 9 i Tyresös kommunala skolor sjönk jämfört med föregående år. De sammanlagda resultaten ligger fortfarande över genomsnittet i landet.

Resultaten sjunker inom alla de tre områden som mäts: genomsnittligt meritvärde, andel elever som uppnått målen i alla ämnen samt andel elever som är behöriga till gymnasiet. Fyra av fem kommunala skolor ligger fortfarande över riksgenomsnittet när det gäller meritvärde och andel behöriga till gymnasiet. Tre av fem skolor ligger över riksgenomsnittet på området andel elever som uppnått målen i alla ämnen.

- Jag är naturligtvis inte nöjd, den här resultatkurvan måste vi vända. Därför måste vi fortsätta med, och utveckla, det systematiska arbetet med resultatuppföljning som vi startade förra året. Där följer vi varje årskurs, skola, klass och enskild individs resultat i alla ämnen redan från årskurs 1, vilket betyder att vi får mycket större möjligheter att sätta in rätt insatser tidigt. Vi i Tyresö ligger förhållandevis långt framme med detta arbete jämfört med andra kommuner, och vi kommer se resultat på sikt, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Tyresös kommunala skolors resultat jämfört med hela rikets resultat

Graf resultat åk 9 VT 2017

Tyresös kommunala skolor har ett genomsnittligt meritvärde på 226 poäng. Genomsnittet i riket är 223,5 poäng.

Graf resultat åk 9 VT 2017

Andel elever som uppnår målen i alla ämnen är i Tyresös kommunala skolor 73,8 procent. Genomsnittet i riket är 74,1 procent. 

 Graf resultat åk 9 VT 2017

Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan är i Tyresös kommunala skolor 82,9 procent. Genomsnittet i riket är 82,5 procent.

Resultaten förväntas lyfta nästa år

De elever som gick ut årskurs 7 respektive 8 i våras hade resultat som är bättre än årets nior hade i årskurs 7 och 8. Det betyder att resultaten borde öka de närmaste två åren.
- Jag har fullt förtroende för våra lärare och rektorer, och det ser lovande ut inför nästa år. Men mitt jobb är att är att se till att alla elever får rätt förutsättningar att nå sina mål, där har vi en bit kvar, säger Johan Ahlkvist.

Nyanlända påverkar mindre

Andelen nyanlända elever i grundskolan har sjunkit jämfört med föregående år, vilket betyder att de elevernas resultat i mindre grad än tidigare påverkar de totala resultaten. Alla siffror som presenteras här inkluderar nyanländas resultat. En elev räknas som nyanländ under fyra år efter ankomst till Sverige.

Resultaten inklusive fristående skolor

Om man räknar med resultaten för årskurs 9 på Internationella Engelska skolan, den enda fristående högstadieskola som ligger i Tyresö, blir det totala resultatet för kommunen högre; meritvärdet är totalt 231,6 poäng, 74,8 procent når målen i alla ämnen och 84 procent är behöriga till gymnasiet.

Statistikkälla: Skolverkets officiella statistik som publicerades den 28 september 2017. 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-21