Tyck till om tyreso.se

Schyst bemötande och höga förväntningar

Publicerad den: 2016-02-10

Tove Risberg engagerade sig tidigt i sin lärarbana för barn med särskilda behov. På Tyresö skola praktiserar hon det som hon tycker är viktigast; reflektion kring sin egen lärarroll, bemötande, rätt ställda förväntningar och föräldrakontakt.

Tove RisbergTove Risberg lyfter fram vikten av ett gott bemötande och rätt ställda förväntningar.

Tove Risberg har arbetat som 1-7 lärare i över 20 år, och på Tyresö skola har hon varit sedan 2002. Hon berättar att hon alltid har sökt efter mer kunskap och bygger sin undervisning både på sin egen praktiska erfarenhet och det hon läser om inom pedagogisk forskning och utveckling. Hon engagerade sig tidigt för de barn som hade särskilda behov och har funderat mycket kring hur man kan få de barnen delaktiga i undervisningen och känna delaktighet i klassen?

I en utvecklingsartikel sammanfattar Tove Risberg nu sina erfarenheter och knyter ihop dem med forskning och teori. Hon tror att ett schyst bemötande, höga förväntningar och att man som lärare ständigt reflekterar kring sin egen praktik är det som är viktigast för att utveckla elevernas lärande.

Bemötande är A och O

Något Tove Risberg ständigt återkommer till är vikten av hur lärare bemöter eleverna.
- Jag brukar börja varje dag med att ta alla barn i hand. Dels är det för alla barn viktigt med rutiner och att ha struktur, men ännu viktigare är signalen att jag ser varje barn. Jag måste behandla barnen så som jag skulle behandla en vuxen och med det synsättet bemöter jag barnet med respekt.

Tove Risberg förklarar att vara respektfull inte är samma som att alltid vara glad, och att det självklart finns tillfällen då hon blir arg. Det kan till och med vara viktigt att bli arg ibland och vara tydlig med vad som är okej och inte.
- Man måste vara tydlig med varför man blir arg. Många av barnen blir syndabock per automatik, och blir sällan lyssnade på. Blir du lyssnad på kan du lättare förklara och förstå, menar hon.

Tove Risberg hälsar på elevTove Risberg hälsar på Isac Kollin-Sundin.

Rätt ställda förväntningar

Engagemanget för barn med särskilda behov lyser som en röd tråd genom hela Tove Risbergs lärargärning. Hon menar att lärarnas förväntningar på eleverna spelar stor roll för kunskapsutvecklingen.
- Förväntar jag mig till exempel att alla elever lyckas koncentrera sig, så är det lättare för dem att uppfylla det.
Det här är något som inte bara gynnar elever med särskilda behov, utan det lyfter alla elever. Vet eleverna vad som förväntas av dem, så har det lättare att nå målen.
- Vi är många som vinnlägger oss om att bemöta alla lika och ha rätt förväntningar. Vårt lärarlag består av tre personer och vi stämmer hela tiden av med varandra och vi skapar en samsyn kring eleverna, det underlättar enormt.

Anpassningar efter behov

Att ställa rätt förväntningar grundar sig i inställningen att med rätt förutsättningar kan alla elever nå samma mål. Men sättet att lära ut måste anpassas till de olika behoven. Tove Risberg och hennes kollegor arbetar exempelvis med anpassade läxor och prov.
- Det började med en elev som behövde stor förförståelse för att hänga med i undervisningen, och sedan har arbetssättet utvecklas. Vi e-postar till exempel hem material innan lektionen till de som önskar förbereda sig.

Under sina 22 år som lärare har Tove Risberg aldrig hört någon elev som klagat eller tyckt att anpassningarna är orättvisa.
- De förstår att vi är olika, med olika behov. Frågorna kommer, men eleverna köper resonemanget. Barn är väldigt omtänksamma mot varandra, de accepterar varandras olikheter och är måna om varandra.

Reflektion

Tove Risberg poängterar vikten av reflektion kring sin roll som lärare. Hon berättar att reflektionen har burit henne framåt. Att reflektera över det som inte går så bra gör att man utvecklas och det gör henne bättre som lärare och skapar en ödmjukhet.
- Det är viktigt att vara ödmjuk inför varje nytt möte, inför varje dag. Vad behöver jag förändra till nästa gång?

Det hon lärt sig mest av reflektionen är vikten av att stå upp, stå ut och stå kvar – och att ha ork till det. Är det ens möjligt i dagens snabbrörliga samhälle?
- Det är inte alltid man orkar, utan man måste våga be om hjälp. Ibland kan det vara svårt att bedöma när jag ska larma. Att vi idag jobbar i team är en styrka, och det är en stor skillnad mot för 20 år sedan.

Föräldrarna är experter på sina barn

Förutom sitt genomtänkta förhållningssätt som lärare återkommer Tove Risberg ständigt till vikten av en god kontakt mellan lärare och föräldrar.
- Föräldrarna är experter på sina barn och utan föräldrarna kan jag inte lägga hela pusslet. Det handlar ofta om förebyggande arbete, och det väl investerad tid. Konflikter med elever eller föräldrar handlar mycket om att man inte gjort förarbetet ordentligt, menar hon.

Binda ihop praktik med forskning

I samband med att kommunen deltog i ett forskningsprojekt kring inkluderande lärmiljöer fick Tove Risberg chansen att skriva en utvecklingsartikel för att få möjlighet att sprida sina erfarenheter och tankar kring lärarrollen.

- Viktigast har varit att förmedla att alla ska få känna sig välkomna och att alla har rätt till en chans att lära. Men det är också en högst privat utmaning; att skriva och göra teori av min erfarenhet. Det har varit viktigt att knyta mina faktiska erfarenheter till teori, vad säger forskningen om detta? Det har varit en utmanande process, rolig men jobbig, berättar hon.

Annely Tärning, rektor på Tyresö skola, menar att arbetet med att koppla ihop praktik med forskning är helt i linje med skolans vision "på vetenskaplig grund".
- Vi som arbetar med lärande ute på skolorna behöver ständigt diskutera och ta del av forskning och genom detta lära själva om vad som gynnar elevernas lärande. Det är en ständigt pågående process och vi behöver ha en lärande organisation som gynnar ett sådant arbete, säger Annely Tärning.

Reaktionerna på Tove Risbergs artikel har varit uteslutande positiva och hon berättar att artikeln har delats på Facebook och att rektorer uppmanar sin lärare att läsa artikeln.
- Jag har också fått kommentarer från föräldrar att jag lever som lär, det är jätteroligt!


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-07-13