Tyck till om tyreso.se

Satsning på Tyresös fritidshem

Publicerad den: 2017-10-25

Skolornas fritidshem spelar stor roll för elevernas utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. För att ge fritidshemmens personal bättre förutsättningar har nu en efterlängtad satsning på Tyresös fritidshem dragit igång.

Satsningen på fritidshemmen i Tyresö består både av kompetensutveckling av all personal inom fritidshemmet, och av kvalitetsgranskningar där fritidshemmens personal besöker varandra. Arbetet ska leda till ökad kompetens bland personalen, ökat lärande mellan fritidshemmen och i slutändan ökad kvalitet i fritidshemmen.

- Satsningen grundar sig i att vi under flera år sett att både behovet av och viljan att utveckla verksamheten varit stort. Samtidigt ser våra fritidshem olika ut och de jobbar på väldigt olika sätt. Därför finns det en enorm potential i att lära av varandra, plocka russinen ur kakan och tillsammans skapa ett lyft utifrån den kompetens som finns, säger verksamhetschef Johan Ahlkvist som är initiativtagare till satsningen.

Det första utbildningstillfället för fritidshemspersonal hölls i början av september. Runt 180 deltagare från kommunens alla fritidshem fanns på plats.

Besöker varandras fritidshem

Förutom fyra utbildningstillfällen under året, kommer man besöka varandras fritidshem för att genomföra en så kallad kvalitetsgransking. Besöken sker enligt en bestämd struktur och mynnar ut i en sammanfattande värdering av fritidshemmets kvalitet. Varje fritidshem får då också ett specifikt utvecklingsområde att arbeta vidare med. Det kan till exempel handla om att utveckla veckoplaneringen eller den pedagogiska miljön.

- Jag har fått mycket positiva signaler från fritidshemspersonal kring den här satsningen. Det känns som att det här kommer rätt i tid och att vi gör det på rätt sätt, säger Johan Ahlkvist.

Fakta om fritidshemmet
Fritidshemmet är till för elever från sex års ålder till och med vårterminen de fyller 13 år (i de flesta fall från förskoleklass till och med årskurs 6). Eleverna är på fritidshemmet innan skoldagens början och/eller efter skoldagens slut.

 

Fritidshemmet kompletterar skolan genom pedagogisk verksamhet och omsorg på tider då eleverna inte är i skolan, samt genom att ge elever delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

 

Du kan läsa mer om fritidshemmets uppdrag på Skolverkets webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Högermeny