Tyck till om tyreso.se

Samarbete mot droger i Tyresös skolor

Publicerad den: 2017-11-24

Elevföreläsningar om droger och narkotikahundar på skolorna är två exempel på det förebyggande arbetet mot droger i Tyresös skolor. En ny gemensam alkohol- och drogpolicy för de kommunala skolorna tydliggör vad det är som gäller.

I september genomfördes ett oannonserat drogsök på Dalskolan med hjälp av polis och polishund. Söket genomfördes efter skoltid och inga spår av droger hittades. Insatsen var en av de förebyggande åtgärder som sker i samarbete med polisen, och fler sök kommer genomföras både på Dalskolan och på andra skolor i kommunen framöver.

KommunpolisTherese Löthman är kommunpolis i Tyresö.

- Vi har under hela året upparbetat ett bra samarbete mellan polisen och skolorna i Tyresö när det gäller droger, och vi har redan sett resultat. Jag har aktivt visat mig ute på skolorna och jag har en nära dialog med skolledarna inom kommunen, berättar Therese Löthman som är kommunpolis i Tyresö.

En stor del av samarbetet handlar om utbildning kring droger. Under hösten hölls föreläsningar om främst cannabis för både föräldrar och personal på skolorna. Det genomförs också riktade insatser på enskilda skolor där personalen utbildas till att se tecken på droganvändning, eller där enskilda klasser får besök och information av polisen. När en lärare känner oro kontaktar hen sin skolledning, som i sin tur kontaktar polisen.

- Hur vi går vidare beror på den enskilda situationen, men vi ser alltid till att ha en dialog med föräldrarna. Målet med våra insatser är att ungdomarna inte ska börja med droger, eller sluta om de redan börjat, säger Therese Löthman.

Gemensam policy

En ny gemensam alkohol- och drogpolicy som gäller för kommunens alla skolor antogs på barn- och utbildningsnämndens möte den 21 november.

- Att vi har nolltolerans mot droger är egentligen helt självklart. Men det är viktigt för oss att tydliggöra detta i en gemensam policy. Det ska aldrig vara några tvivel om vad det är som gäller om våra skolor. Dessutom är det viktigt att vi berättar hur vi arbetar förebyggande på skolan och hur vi samarbetar med polisen, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Alkohol- och drogpolicy för Tyresös kommunala skolor (pdf)


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-24

Högermeny