Tyck till om tyreso.se

Så tycker vårdnadshavarna om Tyresös förskolor

Publicerad den: 2016-04-22

Resultaten av 2016 års elev- och föräldraenkät är nu klara. Inom förskolan är de allra flesta vårdnadshavare nöjda, men det finns områden som behöver förbättras.

2016 års elev- och föräldraenkät inom förskolan visar inga större förändringar jämfört med 2015 års enkätresultat. 97 % av vårdnadshavarna anser att "Mitt barn verkar trivas i förskolan" och nio av tio vårdnadshavare svarar att "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola". Vårdnadshavarna tycker att personalen är kompetent och att det bedrivs en stimulerande verksamhet. Tryggheten är god och barnen får det stöd och hjälp de behöver.

Barn förskolaDe flesta barn trivs och är trygga i Tyresös förskolor. Foto: Andreas Lindgren/Scandinav

Arbetsron behöver förbättras

Även om den samlade bilden är att vårdnadshavarna är nöjda med förskolan, så ger enkätsvaren en tydlig signal om vilka områden som förskolorna behöver utveckla. Ett viktigt förbättringsområde handlar om arbetsron i barngrupperna, där endast 67 % av vårdnadshavarna tycker att barngruppen har arbetsro.
- En av orsakerna till att arbetsron uppfattas som dålig är troligen att vi har stora barngrupper, och det är något som vi kommer se över det kommande året. Vi har som målsättning att minska barngruppernas storlek och att öka personaltätheten, säger Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan.

Förskolans medvetna arbete mot kränkande handlingar, som till exempel mobbning, har också ett förhållandevis lågt resultat i enkäten, vilket Elisabet Schultz ser allvarligt på.
- Det är inte bra siffror och vi måste titta på varför det ser ut som det gör. Samtidigt får vi höga resultat på frågan om vi ingriper om något händer, och det är bra.

Elisabet SchultzElisabet Schultz är verksamhetschef för förskolan
 

Skillnad mellan förskolorna

Andra områden som kan förbättras är förskolans dokumentation av barns lärande, samt vårdnadshavares inflytande i förskolan, men bilden är splittrad och det finns skillnader mellan de olika förskolorna.
- Vi måste sträva mot att öka likvärdigheten bland våra förskolor och vi måste höja de förskolor som sticker ut negativt i resultaten, menar Elisabet Schultz.

Lågt förtroende för förskolechefer

Enkäten visar att förtroendet för förskolechef sjunkit jämfört med föregående år. Elisabet Schultz är inte överraskad.
- Vi har gjort om organisationen, och på många förskolor känner man inte förskolechefen än. Jag hoppas och tror att vi kommer se en positiv förändring nästa år.

- Även om de övergripande resultaten för förskolorna är bra, så kan vi aldrig luta oss tillbaka. Vårt mål är självklart att alla våra förskolor ska vara lika bra, och att alla barn ska trivas i vår verksamhet. Jag tror också vi kan bli bättre på att visa vad vi gör. Ett hundra procents nöjdhet är målet vi måste sträva mot, säger Elisabet Schultz.

Pedagogiska omsorgen från bra resultat

Den pedagogiska omsorgen får, liksom föregående år, mycket höga resultat i enkäten. 10 av 10 föräldrar är nöjda med verksamheten och upplever att barnet trivs hos dagbarnvårdaren. Enkäten visar att dokumentationen av vad barnen lär sig är ett utvecklingsområde för den pedagogiska omsorgen.

Årlig enkät

Inom förskolan delas enkäten varje år ut till samtliga vårdnadshavare, som får svara på ett antal frågor som handlar om trivsel och trygghet, likabehandling, inflytande och ansvar, samt samarbete och lärmiljö.

Varje förskola redovisar sin enhets resultat på sin webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-04-22